Aktuálne Obstarávania


Našim cieľom je identifikovať a notifikovať uchádzačov, ktorí by sa mali zapojiť do verejných obstarávaní. Pomocou algoritmov na strojové spracovanie textu hľadáme víťazov podobných obstarávaní v minulosti. Veríme, že pomôžeme menším firmám nájsť nové príležitosti, a že zvýšením konkurencie pomôžeme štátu získať kvalitnejšie a lacnejšie služby.

Legenda

Číslo v krúžku (13) udáva počet podobných obstarávaní v minulosti, ktoré sme našli. Maximálne však 20. Zobrazíte ich kliknutím na názov obstarávania.

Počet hviezdičiek udáva podobnosť obstarávaní: veľmi podobné ( ★★★ ), podobné ( ★★ ), trochu podobné ().Vestník 23. júl 2018 (2018/144)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia cesty II/541 - Žilinský samosprávny kraj Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy ( opravy ciest )20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rožňava na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Stavebné úpravy na existujúcich komunikáciách pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce - Obec Harichovce Jarovnice OO PZ, rekonštrukcia objektu5
Chráničky káblové korugované - Západoslovenská distribučná, a.s. VN a NN káblové príslušnstvo2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Stará Bystrica20 ★★★
Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova č. 939/16 - Prešovský samosprávny kraj Modernizácia úsekov ciest II. a III. triedy v správe SÚC PSK, oblasť Prešov, technológiou hutnených asfaltových zmesí a súvisiace stavebné práce3
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa - Mesto Čadca Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania19 ★★
Materiál železničného zvršku - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zabezpečenie výkonu udržiavacích a opravných činností železničného spodku a zvršku a výpomoci pri odstraňovaní následkov poveternostných vplyvov počas zimného obdobia6
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-201520 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ondrej Kubinec Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Turzovka20 ★★★
Mechanické srdcové chlopne - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál14 ★★★
Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje (DV GPK) - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" RAILprotect s.r.o. Úprava geometrickej polohy a brúsenie koľaji2 ★★
Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc (DV NDT) - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" voestalpine Schienen GmbH Koľajnice!  8
Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede - Obec Dolná Streda Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
Živičná úprava miestnych komunikácií Kolárovice - Obec Kolárovice Živičná úprava miestnych komunikácií20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Emil Šefár Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Povina20 ★★★
Nákup inovatívnych technológií - Rošero-P, s. r. o. Materiálno-technické vybavenie laboratórií, laboratórne prístroje a zariadenia20 ★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Povina na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“ - Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia kuchyne - stavba7
Rekonštrukcia cesty II/583 – cestná komunikácia, časť Rekonštrukcia vozovky – zosilnenie vozovky - Žilinský samosprávny kraj I/66 Valkovňa - Šumiac20 ★★
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom - Západoslovenská distribučná, a.s. Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom9 ★★★
Rozšírenie kapacít MŠ Lietavská Svinná - Babkov - Obec Lietavská Svinná - Babkov Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest10
Dodávka záhradných kompostérov - Združenie obcí "Duša" Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany4
Záhradný kompostér - Mesto Námestovo Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany9 ★★★
2018-07 Infúzne roztoky pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. - Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.7 ★★
Rekonštrukcia ciest a mostov II/578 B. Bystrica - Kordíky, Skalka - Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411, III/2412. - Banskobystrický samosprávny kraj Cesty KSK 1,3 a 46
Sanácia lávky na ulici Starohájska v Trnave - Mesto Trnava Chodník s lávkou13 ★★★
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina - Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy ObÚ v obci Babín - Obec Babín Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ v Krásne nad Kysucou20 ★★★
Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A - Mesto Levoča Činnosť stavebného dozoru pre stavbu "PRESTAVBA NÁMESTIA MAJSTRA PAVLA V LEVOČI - II. etapa"12 ★★★
Obnova a nadstavba materskej školy na ulici Nová 1 Sečovce - Mesto Sečovce Nadstavba materskej školy v Špačinciach20 ★★
Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi (Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu) - Mesto Spišská Nová Ves Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Čadca, LS Čadca na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Sobrance, LS Ubľa na obdobie 1.7.2012 - 31.12.201320 ★★★
Regenerácia vnútrobloku sídliska, ul. Mallého, Skalica - Mesto Skalica Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava - Vrakuňa11
Technológia na spracovanie tekvicových semien - Alena Bernadičová - TEKVIČKA Separovaný zber komunálnych odpadov v meste Levice - „Realizácia technologickej časti triedenia odpadov"1
Kontajnerová škola v obci Jurské - Obec Jurské 22.b.j. - Za školou - Voderady20 ★★
Obstaranie záhradných kompostérov Chynorany - Obec Chynorany Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany5
VN a NN káblové príslušenstvo - Západoslovenská distribučná, a.s. 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft3

Vestník 20. júl 2018 (2018/143)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Technologické vybavenie pre spoločnosť HSG s.r.o. - HSG s.r.o. Nákup inovatívnych technológií15 ★★★
Rozvoj, servisná podpora a licenčná podpora IIS - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Služby aplikačnej a systémovej podpory prevádzky a podpory zmien aplikačných komponentov a obchodných procesov vo finančnej oblasti, implementovaných v rámci realizácie diela Integrovaného informačného systému Ministerstva vnútra SR IIS MV9 ★★★
Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém - Zoologická záhrada Štátne divadlo Košice Dodanie zariadení v rámci projektu: Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice20 ★★
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – CVO 118 - Obstarávacie trhovisko Slovenska Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením distribučných služieb – PSO 51720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Laurenčík Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Muráň na rok 201711 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Laurenčík Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Veľká Lúka na rok 201711 ★★★
Realizácia stavebného diela „Modernizácia riadiaceho a regulačného systému technológie kotolne ŠD UKF Nitra“ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Výmena kotla kotolňa K1/III, Poprad10 ★★
Podpora inovácií v spoločnosti VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. - VIENA INTERNATIONAL, s.r.o. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Margita Stelová - MAJA Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na rok 201711 ★★★
Výstavba a rekonštrukcia vedení VVN Nitra Čermáň – Veľký Ďur - Západoslovenská distribučná, a.s. Nitra - 2x110kV káblové vedenie16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Stará Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia - Nemocnica svätého Michala, a. s. Ultrazvukový prístroj-VO_04062014_K10 ★★
Dodávka inovatívnej technológie - CASTILL,s.r.o. FERMAT GROUP a. s. Obstaranie CNC obrábacieho stroja20
Rekonštrukcia rozvodov pary 0,6 MPa v Priemyselnom parku Chemes - CHEMES, a.s. Humenné Zefektívnenie využitia energetických zdrojov v technologickom procese výroby3
Komunitné centrum Sobrance - Mesto Sobrance Rekonštrukcia objektu Základnej školy a telocvične s cieľom znižovania energetickej náročnosti2
Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne - Obec Ľubotín Rekonštrukcia obecného úradu20 ★★★
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach - Technická univerzita v Košiciach Výpočtová technika20 ★★
Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Bohdanovce - dokončenie - Obec Bohdanovce Telocvičňa pri ZŠ s MŠ - Bohdanovce20 ★★
Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave - Mesto Trnava Búracie práce - asanácia objektov v areáli bývalej IV. Základnej školy, Na Hôrke 1754/2, Zvolen1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Guliarik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na rok 201711 ★★★
Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina - Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. Rekonštrukcia miestnych komunikácií na území mesta Snina20 ★★★
JAKUBIANSKA CESTA - stavebné úpravy - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Lesná cesta Salonkáš - rekonštrukcia4
Rekonštrukcia krematória - Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto - projektová dokumentácia11 ★★
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy - Žilinský samosprávny kraj Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Slanec na rok 201720 ★★★
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Finančné a audítorské služby - štatutárny audit9 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na rok 201711 ★★★
Technologické vybavenie do pekárenskej výroby - LIZARO s.r.o. Kornfeil spol. s r.o. Technologické inovácie v pekárenskej výrobe8 ★★
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš - Mesto Liptovský Mikuláš Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky v obci Pavčina Lehota4
Oprava chodníkov a miestnych komunikácií v meste Sobrance - Mesto Sobrance Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníky a odvodnenie v obci Vyšný Klátov!  20 ★★★
Okoličná na Ostrove - uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov - Obec Okoličná na Ostrove Rekultivácia skládky TKO Hontianska Vrbica20 ★★★
REŠTAUROVANIE OBRAZOV - Slovenská národná knižnica CEIBA s.r.o. Reštaurátorský a konzervátorsky materiál5
Spracovanie PD: Prístavba operačnej sály a stavebné úpravy časti 4. NP pre lôžkovú jednotku - Nemocnica svätého Michala, a. s. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre nadstavbu v rámci Dostavby budovy VÚSCH - Diagnostické, preventívne a výskumné centrum VÚSCH, a.s.3
Telekomunikačné a dátové služby mobilného operátora pre Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky Služby mobilného operátora12 ★★★
Taška na výstroj - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Taška na výstroj2 ★★★
Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 – Dažďová kanalizácia“ v rámci stavby „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník - Mesto Sabinov Technická vybavenosť IBV Ďurdinová, Trstená, I. etapa, objekt SO 01 - komunikácie a spevnené plochy20 ★★
Kluknava – vodovod, II.etapa rozšírenie - Obec Kluknava Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku20 ★★
„Rekonštrukcia a modernizácia stravovacej prevádzky, ubytovacích a sociálnych priestorov v Rehabilitačnom pavilóne a v Kaštieli “ – PLATAN ZSS Lontov - Nitriansky samosprávny kraj Prestavba časti chtelnického kaštieľa4
„Vidiecky dom - ekoturistické a kultúrne centrum“ - Obec Zlatná na Ostrove Dom Jedlika - Rekonštrukcia3
Revitalizácia ciest II.a III.triedy v správe RCBa - Regionálne cesty Bratislava a.s. Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBa3 ★★★
Hencovce - zateplenie objektu dielní ND - BHG Logistika spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkového objektu spoločnosti HECCA, s.r.o.20
Súbor licencií na použitie digitálnych 3D modelov - boARd 3D, s.r.o. Digitálne mapy určených miest SR2 ★★
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov - Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Generálne opravy sypacích nadstavieb8 ★★
Čistiace a hygienické potreby - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Čistiace prostriedky a hygienické potreby10 ★★
Propagačné a reklamné predmety pre projekt Zober loptu, nie drogy - Zober loptu, nie drogy, n.o. Reklamné a propagačné predmety pre projekty20 ★★★
Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku, opätovné použitie a zhodnocovanie BRKO produkovaného v domácnostiach - Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany4
Zariadenia pre kompostáreň - Kompostáreň v obci Vyšný Čaj - Obec Vyšný Čaj BLUETECH, s.r.o. Kompostáreň Lučenec – doplnenie techniky18 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čadca, LS Turzovka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Róbert Kolesár Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na rok 201711 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Ratková na rok 201711 ★★★
Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec. - Novohradské osvetové stredisko Rekonštrukcia strechy4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Michal Gavula Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Remetské Hámre na rok 201715 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Peter Bardzák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Ubľa na rok 201720 ★★★

Vestník 19. júl 2018 (2018/142)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Očkovacie látky Twinrix Adult, Boostrix Polio a Typhim Vi - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Očkovacie látky11 ★★★
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3 - Východoslovenská distribučná, a.s. Rozširovanie pôvodnej a realizácia novej komunikačnej infraštruktúry siete LAN na daňových orgánoch SR5 ★★
Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb - Záchranná služba Dodávka medicinálnych plynov a súvisiacich služieb3 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jozef Varga -JOVA Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 201714 ★★★
Košele pre colníkov a colníčky - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky AST DESIGN, zastúpený Mgr Andrea Stuchlíková - AST Design, Košeľa a blúzka s dlhým a krátkym rukávom vzor 20137
ZBERNÝ DVOR HRIŇOVÁ – STAVEBNÉ PRÁCE - Mesto Hriňová Relaxačno-športový areál, Streženice20 ★★
Chodník Seredská ulica č. 158-176 - Mesto Trnava ČOV Fulianka2
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - Štatistický úrad Slovenskej republiky Zabezpečenie stravných poukážok19 ★★★
REKONŠTRUKCIA VSTUPNEJ ČASTI ŠKOLY, KRČKOV a TELOCVIČNE - SOŠ VETERINÁRNA NITRA - DOKONČOVACIE PRÁCE - Nitriansky samosprávny kraj Ing. Tibor Latko LAROKS Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti20 ★★
Tlačiarenské služby - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Tlačiarenské a publikačné služby20 ★★
Laboratórna technika - DB Biotech, spol. s r.o. Laboratorna technika6
ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia - Mesto Trnava Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Jahodnícka17
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Martin Vysokaj Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Udavské20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Porúbka na rok 201720 ★★★
Výstavba MŠ na ulici Kpt. Nálepku, Lipany - Mesto Lipany Obnova a rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Levice3 ★★
servis vyhradených technických zariadení - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Zabezpečenie paušálneho servisu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - výťahov v správe a užívaní Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Strážske na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Michal Gavula Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Strážske na rok 201720 ★★★
Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Stravovacie služby20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Martin Vysokaj Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Nižná Jablonka20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/, LS Turcovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Turcovce20 ★★★
Prekladateľské služby - Sociálna poisťovňa, ústredie Prekladateľské a tlmočnícke služby16 ★★★
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravných poukážok pre Úrad Bratislavského samosprávneho kraja5
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Ľubomír Ferianc Pestovateľská činnosť na OZ Považská Bystrica, LS Beluša20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Sedliská na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Sedliská20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 201820 ★★★
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Osobné ochranné pracovné pomôcky15 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota, LS Rimavská Sobota na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Michalová na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ingrid Luštiaková Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Michalová na roky 2014 - 201720 ★★★
Transformačné stanice VN/NN s vonkajším ovládaním - Východoslovenská distribučná, a.s. Vybudovanie transformačnej stanice pre Átriové domky, Mlyny UK4 ★★
Externé testovanie výstupov projektu - DB Biotech, spol. s r.o. Ing. Ivan Martyák - TRADECONSULT Technologické inovácie v spoločnosti APLIK, spol. s r.o3
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu žiadateľa Miroslav Juhás - MIVE Pek - Miroslav Juhás - MIVE Pek WILI HOLDING a.s. – RAST KONKURENCIESCHOPNOSTI4
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO2) - APN s.r.o. SOŠP-EO-234/201120 ★★★
Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s. r. o. - FOREAL, s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.20 ★★
Laboratórny spotrebný materiál a surové antiséra - DB Biotech, spol. s r.o. Zariadenie a vybavenie laboratória , laboratórny nábytok a nákup chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu7
Doprava a ukladanie stabilizátu v elektrárni Nováky - Slovenské elektrárne, a.s. Stravovanie VÚ 5728 Martin - pracovisko Nováky2
Mäso a mäsové výrobky DNS - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky KONTRASTNÉ LÁTKY PRE POTREBY VÚSCH, a. s.!  20 ★★
Servis zariadení na spracovanie bankoviek - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Technológia na spracovanie hydiny17 ★★
Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom - inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných prvkov, pre náročné drevene konštrukcie - JK Slovakia s.r.o. Rekonštrukcia drevených chrámov3
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia v meste Sabinov - Mesto Sabinov Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Štrba I.etapa!  20 ★★
Gelnica OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Súbor LC Gelnica1 ★★★
Chodníky v meste Turzovka - Mesto Turzovka Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta - 1.časť20 ★★★
Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec - Novohradské osvetové stredisko Rekonštrukcia strechy2
IPR EMO 51802 MODIFIKÁCIA 4 KS BLOKOVÝCH TRANSFORMÁTOROV EMO12 - Slovenské elektrárne, a.s. ETD TRANSFORMÁTORY, a.s. IPR VET 66115/66116 Dodávka blokových transformátorov T2 – VE Nosice, VE Horná Streda6 ★★
Obstaranie inovatívnej technológie - MICHATEK, k.s. CNC Vysekávací lis9

Vestník 18. júl 2018 (2018/141)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefan Lukáč Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Sobrance, LS Sečovce na rok 201720 ★★★
Náboj 14,5-RD-CP-34 - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Náboje 44 x 84 mm9 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Medzilaborce20 ★★★
Vechec - Riešenie bezpečnostnej situácie na ceste II/576 - Obec Vechec Riešenie bezpečnostnej situácie na štátnej ceste III 018233 v obci Jastrabie nad Topľou - II. Etapa2
Areál lesnej pedagogiky - materská škola - Krásne Sady Mlynica - servisná a prevádzková, a. s. Areál lesnej pedagogiky, Mlynica, okres Poprad3 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ technickej v Tlmačoch - Stredné odborné učilište strojárske Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkového objektu spoločnosti HECCA, s.r.o.20 ★★
Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice v obci Trenčianske Stankovce - Obec Trenčianske Stankovce Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná5 ★★
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v Jelke - Obec Jelka Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Soblahov20 ★★★
Pracovná a bezpečnostná obuv - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Pracovná a bezpečnostná obuv20 ★★★
Výstavba I. etapy stavebného objektu SO 07 – Dažďová kanalizácia“ v rámci stavby „Inžinierske siete a technická vybavenosť – IBV Hliník - Mesto Sabinov Technická vybavenosť IBV Ďurdinová, Trstená, I. etapa, objekt SO 01 - komunikácie a spevnené plochy20 ★★
Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o.. - Službyt, spol. s r.o. Milan Kmoško STAVOS Rekonštrukcia rozvodov ÚK, TUV a SV v hlavnom pavilóne-Považská19 ★★
Miestna komunikácia a predĺženie inžinierskych sietí pre nový stavebný obvod RD Horné Motešice pri škole - Obec Motešice Ing. Marián Sahul STAVEKO Komunikácia, chodníky a predĺženie dažďovej kanalizácie1
Rozšírenie funkcionality ERP systému - PREFA invest, a.s. Zvýšenie úrovne informačno-komunikačných technológií v spoločnosti MAINDATA, spol. s r.o1
Inováciou procesu k zlepšeniu kvality a efektívnosti výrobnej činnosti spoločnosti EUROPALT, spol. s r.o. - EUROPALT, spol. s r.o. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti3
Dodanie pneumatík a poskytnutie služieb pneuservisu - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Nákup pneumatík a služby pneuservisu.8 ★★
Pracovné a ochranné odevy - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Pracovné a ochranné odevy19 ★★★
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby - Mesto Stará Ľubovňa Zmena dokončenej stavby - Základná škola, Ladce20 ★★★
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti Vorexis s.r.o. - Vorexis s.r.o. Cestovné pasy SR1
Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná - PROCAS s.r.o. Dolný Kubín OÚ, rekonštrukcia a modernizácia objektu20
Motorová nafta do koľajovej mechanizácie - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o. Motorová nafta20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti v podniku regionPRESS, s.r.o. - regionPRESS, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly - DUŠO s.r.o. - DUŠO s. r. o. Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Vasiľ - LESNÍK Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Zámutov20 ★★★
Organizačné, technické a materiálny zabezpečenie Vianočných trhov 2018 - Mesto Žilina "Prvomájové Malacky a Vianočné trhy Malacky"2
Pohonné hmoty, umývanie a vysávanie SMV - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky NÁKUP PHM NA PALIVOVÉ KARTY7 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Osrblie na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Veronika Švantnerová Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Hronec na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rosíková Milena Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Hronec na roky 2014 - 201720 ★★★
OBNOVA VERTIKÁLNEJ DOPRAVY V PODCHODE PRE PEŠÍCH NA TRNAVSKOM MÝTE V BRATISLAVE - Hlavné mesto SR Bratislava Zabezpečenie platieb za služby elektronického výberu mýta palivovými kartami1
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Dobroč na roky 2014 - 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog, LS Krám na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Veronika Švantnerová Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Krám na roky 2014 - 201720 ★★★
Chlieb a iné pekárenské výrobky - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Ľuboslav Moravčík - POTRAVINKA Pekárenské výrobky20 ★★★
Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom - Mesto Strážske Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom20 ★★★
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačných systémov GIS LSR - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Obnova podpory pre informačné technologie11 ★★
Materská škola – dostavba Pusté Úľany - Obec Pusté Úľany Dostavba vinárskej prevádzky – Šintavan, s.r.o.20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Koškovce20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Stropkov20 ★★★
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok. - Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jozef Škvarek Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Zámutov na rok 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 201720 ★★★
Spotrebný materiál pre tlačiace zariadenia DNS - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Náplne a ďalší spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení2
Služby správy sústavy verejného osvetlenia v meste Vrútky. - Mesto Vrútky Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Terany20 ★★★
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (1) - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky20 ★★★
Strojné brúsenie koľajníc - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Brúsenie koľajníc9 ★★★
Priemyselné stroje - DOPABAL s.r.o. Optaglio s.r.o. Hologramy a ochranné laminovacie fólie!  15 ★★★
Nákup nového nosiča náradia s dlhým dosahom ramena s príslušenstvom - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ENERGREEN PROJEKT s.r.o. Nákup nového nosiča nadstavieb s väčším dosahom ramena s príslušenstvom8 ★★★
Ochranné balistické štíty stredné - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ARGUN s.r.o. Ochranné balistické vesty4 ★★
Obrábacie stroje pre spracovanie profilov na výrobu okien - OKNOSTAV s.r.o. 5-osé CNC obrábacie centrum pre výrobu okien, dverí a stolárskych prvkov14 ★★
Modernizácia výrobných procesov spoločnosti BMI Slovakia, s.r.o. - BMI Slovakia, s. r. o. Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti PLASTEX, spol. s.r.o.20 ★★★
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb - Slovenská pošta, a.s. Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb20 ★★
Externý monitoring a Komplexný informačný monitorovací systém - KIMS - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu6 ★★
Nákup výpočtovej techniky a súvisiacich služieb - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Norbert Kocsis Nákup výpočtovej techniky20 ★★★
Hmota zálievková a lepiaca - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Hmota zálievková a lepiaca1 ★★★
Strelivo do ručných strelných zbraní pre potreby FR SR, KÚ FS, CÚ - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Strelivo do strelných zbraní!  5 ★★★
Tonery pre potreby TUKE - Technická univerzita v Košiciach Tonery20 ★★★
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - Žilinský samosprávny kraj Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón!  20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Marek Biroš Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Turcovce na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Vranov n/T LS Humenné na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Štofira - ŠAJKO Pestovateľská činnosť OZ Vranov n/T na obdobie 1.7.2012-31.12.2013 pre LS Humenné20 ★★★

Vestník 17. júl 2018 (2018/140)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre R-kategóriu - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Osobné ochranné pracovné pomôcky8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zdenko Todák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 201720 ★★★
Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodanie originálnych náplní do tlačiarenských zariadení v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny13 ★★★
Hydraulické ruky - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Hydraulické ruky17 ★★★
Lieky ATC skupiny B02BD02 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Zeller Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Kamenín 201720 ★★★
Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie - kontajnery - Zberné suroviny Žilina a.s. Nákup kontajnerov.20 ★★★
Oceľové laná, oceľové reťaze, reťazové a lanové úväzky - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oceľové laná, lanové úväzky, reťaze a reťazové úväzky pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republ1 ★★★
Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia - Hlavné mesto SR Bratislava Projektové práce - Električkové trate6 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Milan Siekela Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Pukanec 201720 ★★★
Lieky ATC skupiny B02BD04 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny B02BD0220 ★★★
Dodávka spotrebného materiálu do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov - Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka originálnych tonerov, atramentových náplní, optických valcov a farbiacich pások do tlačiarní k osobným počítačom, do faxových zariadení a do frankovacích strojov.20 ★★★
Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodávka zemného plynu pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dušan Kužma Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Udavské na rok 201720 ★★★
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky „Zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodín“18 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 201720 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o. - KOVOMONT - PO, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobno–prevádzkových priestorov spoločnosti M-D-J, spol. s r.o.20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Suško Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 201719 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti prevádzkových priestorov – SO 01 - CZECHPOINT s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Rudná20 ★★
Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie - dopravné prostriedky - Zberné suroviny Žilina a.s. nákladné motorové vozidlo17
Nákup mazacích olejov a mazív pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Oleje a mazivá14 ★★★
Novostavba 4. triednej materskej školy Drienov, p. č. 763/1, k.ú. Drienov - Obec Drienov Novostavba budovy Materskej školy – stavebné práce vrátane asanácie pôvodného objektu MŠ20 ★★
Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba - Obec Vyšná Šebastová Rekonštrukcia chodníkov v obci Kysta - 1.časť20
Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave - Mesto Rožňava Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Cyklotrasa pri Mlyne - Mestská časť Bratislava - Vajnory Laboratórne mlyny a triedička semien7
Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné - Mesto Humenné CHODNÍKY OBCE ŠALGOČKA!  20 ★★★
Rozšírenie kapacít prípravy nie nebezpečných odpadov na opätovné použitie - Stroje - Zberné suroviny Žilina a.s. Anna Krištanová - Ekologické služby Nakladanie s nebezpečným odpadom2
II/558 Starina - Pod Velínom - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Rekonštrukcia a modernizácia úsekov ciest, III/050043 Uhrovec Kšinná a č. III/050044 Žitná Radiša Omastiná1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ladzany 201715 ★★★
Komjatice, Školská ulica – Vybudovanie infraštruktúry - Obec Komjatice Odkanalizovanie obce Marcelová9 ★★
Nákup Inovatívnej technológie - CNC stroj na spracovanie PUR pien - Melli Interiéry, s.r.o. Stori Mantel Nákup inovatívnej technológie na spracovanie dreva - VELM, spol. s.r.o.20 ★★
Výstavba malej kompostárne v obci Uzovce - Technologické vybavenie - Obec Uzovce Vybudovanie zberného dvora na separovanie KO a obecnej kompostárne na zhodnocovanie BRO - technológia7
Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu - Mesto Stará Ľubovňa Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a športovo-spoločenských priestorov v Obci Ratka.20
Prístavba a nadstavba objektu - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, SNP 8 Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba ZŠ v Hybiach20 ★★
Reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok Reštaurátorské práce na archeologických nálezoch rímskych mozaík3 ★★
Stavebné úpravy Základnej školy a prístavba materskej školy - Liptovská Štiavnica - Obec Liptovská Štiavnica Prístavba základnej školy - Zohor20 ★★★
Materská škola v osade Podskalka - Mesto Humenné Regenerácía sídla Hlinné - infraštruktúra12 ★★
Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung - Mesto Galanta Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby- Mikroregión Warkun8
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ján Beňo BEŇO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Modrý Kameň 2017?  20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Marian Jombík - HOMBRÉ Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Antol 201718 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Gabčíkovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ildikó Kossárová ILKO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Gabčíkovo 201720 ★★★
Náhradné diely do nákladných vozidiel - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Náhradné dielce do vozidiel?  20 ★★

Vestník 16. júl 2018 (2018/139)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Reštaurovanie fasády objektu UPJŠ, Moyzesova 11, Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie – dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády7
Inovatívny softvér a hardvérové vybavenie - ALLOGI s.r.o. - ALLOGI s.r.o. Hardverové vybavenie laboratórií6 ★★
Dodávka elektrickej energie pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávka elektrickej energie pre organizácie rezortu MPSVR SR20 ★★★
Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP - Mesto Hlohovec Obnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci2
Doplnenie techniky do kompostárne - SLUŽBA mestský podnik Stropkov BLUETECH, s.r.o. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálneho odpadu v Združení obcí pre likvidáciu odpadu9 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dušan Kvočák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Humenné rok 201720 ★★★
Výstavba zberného dvora - Boleráz - Obec Boleráz "Zberný dvor - Kolta"- stavebná časť20 ★★
Znalecké služby - Hlavné mesto SR Bratislava Ing. Blažej Nagyidai Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stavieb a pozemkov formou znaleckého posudku2
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ A. Grznára 1444 - Mesto Považská Bystrica Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu20 ★★
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka zemného plynu pre všetky odberné miesta vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.20 ★★★
KD a OcÚ Záhorce - zníženie energetickej náročnosti budovy - Obec Záhorce Zníženie energetickej náročnosti budovy MÚ v Krásne nad Kysucou20 ★★★
Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa - Mesto Stará Ľubovňa Starostlivosť o verejnú zeleň na území mesta Trenčín, starostlivosť o detské ihriská na území mesta Trenčín a starostlivosť o lesopark Brezina20
„Obstaranie výrobných technologických zariadení“ - TAUBER s.r.o. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti15 ★★
Zavádzanie inovácie výroby 3- komponentných foriem - Fragokov - export, výrobné družstvo CNC sústruh17
Dodávka tepla do budovy Materskej školy 9. mája 26, Banská Bystrica - Mesto Banská Bystrica Dodávka tepla a teplej vody pre ZŠ Nejedlého 820 ★★
Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy, časť Cabaj 560 - Obec Cabaj - Čápor Zateplenie objektu materskej školy v Tužine20 ★★★
PDÚ Skalica - rekonštrukcia - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,105 ★★
Nákup osobných motorových vozidiel pre UPSVR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Osobné automobily20 ★★★
Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen. - Školský internát Oprava časti budovy Mincovne Kremnica, š.p.1
Koncesia na naprojektovanie, financovanie, zhotovenie, prevádzkovanie a udržiavanie technologickej stanice pre spracovanie zdravotníckeho nebezpečného odpadu - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Koncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica-severný obchvat, projekt PPP1
Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy - Nitriansky samosprávny kraj Obnova materskej školy Kľačany!  20
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti – Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa - Nitriansky samosprávny kraj Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy na Ul. Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom2
Rekonštrukcia mosta a miestnej komunikácie na Mikovíniho ulici - Mesto Trnava Inžinierske siete IBV Ľubotice, ulica Šalgovická12
Optimalizácia geometrie rezného náradia a jeho konečná úprava - 2. logický celok - Masam, s.r.o. Inovácia technológií v spoločnosti Anton Homola – HOMOLA team17 ★★★
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií rok 2018 II etapa - Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií 2016.4 ★★★
Dodávka liekov a liečiv pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca - Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Chirurgický šijací materiál.16 ★★
Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štrvrtok na Ostrove - Obec Štvrtok na Ostrove Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy, Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy!  20 ★★★
Cesta II/526 Látky – Kokava nad Rimavicou, sanácia zosuvu - Banskobystrický samosprávny kraj Sanácia zosuvov na cestnej sieti Prešovského samosprávneho kraja20 ★★★
Zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy s VJM v obci Kráľ - Obec Kráľ SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia20 ★★
Údržba cykloturistických trás na území BSK na roky 2018 - 2020 - Bratislavský samosprávny kraj Slovenský cykloklub Vytýčenie, vyznačenie a obnova cykloturistických trás v NSK 2014-20159 ★★★
Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení - Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Pozáručný servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení14 ★★★
Posteľná bielizeň pre UK - TopSoft BSB, s.r.o. Posteľná bielizeň pre UK v Bratislave20 ★★★
Kolesová technika - Zberný dvor v obci Nová Kelča - Obec Nová Kelča Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Kolesová technika - Rozšírenie zberného dvora - EKOBARD, a.s. Zberný dvor Šoporňa20 ★★★
Kancelárske potreby pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Dodávanie xerografického papiera 8 -e-aukcia pre rezort MPSVR SR.20 ★★
Výkon technického dozoru - Západoslovenská distribučná, a.s. Činnosť stavebno-technického dozoru pre stavbu I/61 Trenčín - most2
ZEENO - Výskum a vývoj - poskytnutie služby - ENSTRA, a. s. Oprava a rekonštrukcia dokončovaciesho stroja UDS 11420 ★★
Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia - Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia 2. etapa.14 ★★★
Stieracie žreby okamžitej lotérie 2 - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. IGT Global Solutions Corporation Stieracie žreby okamžitej lotérie16 ★★★
ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Výkon auditu účtovných závierok a výročných správ VšZP za roky 2015 až 201710 ★★★
Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Zabezpečenie zmluvného stravovania formou dovozu pripravenej stravy!  20 ★★★
Lieky ATC skupiny B02BD04 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny B02BD0220 ★★★
Lieky ATC skupiny B02BD06 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny B02BD0220 ★★★
Prostriedky na zabezpečenie hygieny a upratovania - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Materiál a prostriedky k zabezpečeniu hygieny a upratovania pre potreby MO SR.20 ★★
Zariadenie a vybavenie informatických učební pre praktické vyučovanie - Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne9

Vestník 13. júl 2018 (2018/138)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Mechanické zabezpečenie vstupu do pešej zóny v meste Žilina - Mesto Žilina Revitalizácia centra mesta Tvrdošín7 ★★★
Obstaranie strojov pre kompostovisko v obci Kolbovce - Obec Kolbovce Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o.17 ★★
Prístavba a nadstavba OcU Podhorany - Obec Podhorany Nadstavba a prístavba ZŠ a MŠ Liesek20 ★★★
Rekonštrukcia cesty a mostov - II/584 Trangoška (Srdiečko) – Tále – Bystrá a III/2373 Dolná Lehota - Krpáčovo – Tále. - Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III-3822-HS17
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov - Obec Spišský Hrušov Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej5
Modernizácia tepelného hospodárstva Žiar nad Hronom - Veolia Energia Žiar nad Hronom, s.r.o. Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce4
Štúdia využitia sedimentov v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži3 ★★
Rekonštrukcia častí výplní otvorov na budove Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota - Stredná odborná škola obchodu a služieb Výmena výplní otvorov na ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen8 ★★
Rekonštrukcia zimného štadióna v Kežmarku - Mesto Kežmarok Rekonštrukcia a prístavba zimného štadióna v Kežmarku20 ★★★
Inovácia produkčného procesu - významné zlepšenie produkčnej činnosti ZÁMOČNÍCTVA RUCKSCHLOSS - Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS TOS VARNSDORF a.s. Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrum3
I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš, PD - Slovenská správa ciest D3 Skalité - Hranica SR - PR, druhý profil - projektová dokumentácia a autorský dozor20 ★★
Zabezpečenie trvalých a analytických činnosti v oblasti elektronických komunikácií v r. 2017 – 2020 - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Výskumný ústav spojov, n.o. Národná tabuľka frekvenčného spektra a harmonizácia informácií o využívaní frekvenčného spektra v EÚ4 ★★
Zavádzame inovácie v spoločnosti PSG PLUS s.r.o. s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti - PSG PLUS s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MI PLASTIK PLUS a.s. prostredníctvom modernizácie technologických zariadení20 ★★
Centrum volného času_2 – prestavba kulturného domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17 - Obec Kútniky Kultúrny dom - prestavba a prístavba budovy čp. 3956
Modernizácia výrobnej linky - COFFEA Drinks, s.r.o. Laboratótna linka na vývoj koncentrátov1
Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000. - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Metrologické služby-kalibrácia meradiel13
Znižovanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Súľov - Hradná - Obec Súľov - Hradná Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany5 ★★
Prístavba a nadstavba MŠ Sveržov - Obec Sveržov Prístavba tried a telocvične ZŠ a MŠ Rumanová2
Kotúčová uhlová píla pre porez guľatiny na hotové rezivo - Marian Dibdiak Spracovanie dreva Obstaranie techniky pre porez a spracovanie guľatiny na hotové rezivo4 ★★★
Prešov – ZŠ Šmeralova – veľká telocvičňa - Mesto Prešov Gymnázium V.Paulinyho – Tótha, Martin – stavebné úpravy – rekonštrukcia podlahy v telocvični15 ★★
Optimalizácia geometrie rezného náradia a jeho konečná úprava - 1. logický celok - Masam, s.r.o. TAJMAC-ZPS, a.s. CNC RIADENÉ 3-OSÉ VERTIKÁLNE FRÉZOVACIE OBRÁBACIE CENTRUM20 ★★
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia - Hlavné mesto SR Bratislava Projektové práce - Električkové trate6 ★★
Environmentálne motorové vozidlá - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Opravy, údržba a servis motorových vozidiel!!  20 ★★
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v meste Lučenec - Mesto Lučenec Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany technické vybavenie20 ★★★
Lieky ATC skupiny L03AX13 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny B02BD0220 ★★★
Kogeneračné jednotky KGJ 1 - KGJ 3 - BBES, a. s. Výber dodávateľa servisných služieb pre kogeneračné zariadenia4 ★★★
Poskytovanie finančných služieb – finančný lízing - Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Spätný lízing techniky13 ★★
Súbor strojného vybavenia výrobnej haly - 3 Energy, s.r.o. Technické zariadenia20
Zníženie energetickej náročnosti budov, Základná škola, Stará Kremnička - Obec Stará Kremnička Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske20 ★★
Rekonštrukcia komunikácií na území mesta Vranov nad Topľou - Mesto Vranov nad Topľou „Obnova povrchov mestských komunikácií"4
Explosives Trace Detector (ETD) – zariadenie na detekčnú kontrolu výbušnín - Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) HSF Trade & Service s. r. o. Zariadenia na detekčnú kontrolu výbušnín (ETD Explosive Trace Detektor) pre potreby Letiska M. R. Štefánika v Bratislave.6 ★★★
Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Obnova povchových vlastností vozoviek nátermi7 ★★★
Revitalizácia športového areálu ZŠ SNP, Ostredková 14, Bratislava - Základná škola Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Tupolevova – rekonštrukcia bežeckého oválu10 ★★
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, I. etapa v PO a KE kraji - Slovenská správa ciest Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj19

Vestník 12. júl 2018 (2018/137)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok B - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa??  20
I/13 Šamorín - oprava cesty - Slovenská správa ciest Oprava cesty III/06464 Rybany9
I/51 Holíč - Trnovec - oprava cesty - Slovenská správa ciest Oprava cesty III/06464 Rybany9
Rekonštrukcia centrálnej zóny Šulekovo I. etapa - Mesto Hlohovec Regenerácia centrálnej zóny obce Plavecký Štvrtok4
I/75 TRNOVEC - KONIEC OBCE PO MOST – OPRAVA CESTY - Slovenská správa ciest Oprava cesty III/06464 Rybany13 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy S.H. Vajanského, Michalovce - Mesto Michalovce Zníženie energetickej náročnosti OÚ Chrenovec - Brusno20 ★★
„Výstavba zberného dvora Dobšiná“ - Mesto Dobšiná Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - tovary20 ★★★
Zberný dvor v obci Važec - Obec Važec Zberný dvor Šoporňa20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy v areáli Kubík v Sučanoch (VO2) - Kamil Kubík Zníženie energetickej náročnosti obecného domu č. 203 vo Vavrečke20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti hlavnej budovy a budovy školských dielní SPŠ-ISzKI Komárno - SPŠ-ISzKI Komárno, Petofiho 2, 945 50 Komárno - Nitriansky samosprávny kraj Miroslav Havrilčák - OBCHODNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY Zateplenie základnej školy, Školská 58, Nižný Žipov4
I/76 Šarovce kruhová križovatka - Kalná nad Hronom - oprava cesty - Slovenská správa ciest Oprava cesty III/06464 Rybany13
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Róbert Hrmo Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitrianska Streda a Skýcov na rok 201712 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Maroš Pacalaj - LES PORTAL Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Hrušov na rok 2017.14 ★★★
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ - Slovenská národná knižnica Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika7
Stavebné úpravy priestorov 1., 2. a 4.NP v objekte mestského úradu v Hlohovci - Mesto Hlohovec Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum5 ★★
Montážne pracovisko ložísk pre vodné pumpy motorov pre dopravné prostriedky - KINEX BEARINGS, a.s. Ložiská4 ★★
Obstaranie technológií pre Eurotron components, a.s. - Eurotron component, a.s. AMTECH, s.r.o. Laserovací stroj na popisovanie DPS1 ★★
Nákup zemného plynu – PSO 718 - Mesto Banská Štiavnica Nákup zemného plynu – PSO 11820 ★★★
Komplexná modernizácia verejného osvetlenia mesta Malacky - II. etapa - Mesto Malacky Modernizácia verejného osvetlenia v obci Ochtiná20 ★★★
Odber, odvoz a zhodnocovanie/zneškodňovanie nebezpečných odpadov - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odber, odvoz a zneškodňovanie nebezpečných odpadov.19 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Varga Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Topoľčianky a Tribeč na rok 2017?  20 ★★★
Drvený a mletý kameň - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Drvený a mletý kameň19 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitra a Sládkovičovo na rok 2018. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky, LS Nitra a Sládkovičovo na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Slovenská Ľupča, LS Brusno na roky 2014-201720 ★★★
Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Nálepkovo - Obec Nálepkovo Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou20 ★★★
Platforma pre strojové učenie funkcií bezpečnostného a operačného strediska - Binary Confidence s.r.o. Vybudovanie a doplnenie vybraných systémov v rámci IT prostredia Trnavskej Univerzity1
Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Čake - Obec Čaka E-RAN Slovakia spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci20 ★★★
Chodník pri ceste - Obec Terchová Chodník - Chyžné20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok D - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa?  20
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Hurbanova 247/5 – mesto Bytča - Mesto Bytča Hurbanovo OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu20
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok E - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa?  15
Výroba a rozvoz betónových zmesí - PREFA invest, a.s. Vladimír Richtárik - RILINE Betóny (pripravené na liatie)8

Vestník 11. júl 2018 (2018/136)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jaroslav Kukuc Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Námestovo, LS Mútne na rok 201720 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok C - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa?  20
Diaľnica D1, Pravostranné diaľničné odpočívadlo Červeník - rekonštrukcia vodovodu - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Obec Kecerovce - Vodovod20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova20 ★★★
Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice - Obec Vojčice Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica4 ★★
Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – Mesto Vráble - Mesto Vráble Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – ZMOS20 ★★★
Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA. - Štefan Poláček - POLA Kuchynské potreby1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Jozef Považan-POJO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žarnovica na rok 201720 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Lipníky - Obec Lipníky Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Veľké Kosihy20
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Žiar na rok 201720 ★★★
Prístavba a modernizácia materskej školy v Dolnej Strede - Obec Dolná Streda Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Závadka na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Závadka20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Miroslav Pohančaník Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Pohorelá na rok 201720 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budov v areáli Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika - celok A - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa??  20
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavel Bielik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 201720 ★★★
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora v obci Rovné - Obec Rovné Obstaranie nakladača pre spoločnosť Lukáš Krajčík Agro, s.r.o.20 ★★
Rekonštrukcia strechy telocvične ZŠ M. Gorkého v Trnave - Mesto Trnava Rekonštrukcia strechy telocvične20 ★★
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel - Národné lesnícke centrum (NLC) Malý Slivník - infraštruktúra1
VIESKA KANALIZÁCIA - Obec Vieska Kanalizácia Veľký Meder20 ★★★
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa - Mesto Čadca Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania4
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom Dome - Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Klimatizačná jednotka včítane súvisiacich služieb a práce1
Dodávka inovatívnej techológie - Kraspol s. r. o. Stori Mantel Skracovací automat12
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ľubomír Sliacky Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Šašov na rok 201720 ★★★
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR. - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ústredie) Juraj Krizsán – Iuste Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj20 ★★
Zabezpečenie nových licencií a údržby aplikačných licencií Fabasoft - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Zabezpečenie servisných a systémových služieb pre informačný systém Fabasoft4 ★★★
Skúšky a certifikácia nákladných železničných vozňov - TATRAVAGÓNKA a.s. Opravy a údržba železničných vozňov8 ★★
Informačný systém ISP a IPTV I - software solutions s.r.o. Zabezpečenie aktualizácie a realizácia úprav v aplikácií ISP v súlade s medzinárodnou a vnútroštátnou legislatívou a v súlade s internými predpismi ZSSK CARGO3 ★★★
Softwarová platforma pre podnikový IS I - start tel solutions s.r.o. PRISMA European Capacity Platform Gmb Poskytovanie služieb rezervačnej platformy PRISMA4
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2 - Verejné prístavy, a. s. Cesta I/64 Komárno - hranica - Nitra - Hlohovec - D13
Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2019 a 2020 - odberné miesto FS KRAO Mochovce - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Dodávka elektriny pre Jadrovú a vyraďovaciu spoločnosť, a.s. na roky 2017 a 201818 ★★★
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. - Fagor Ederlan Slovensko, a.s. KMA Umwelttechnik GmbH Odsávacie zariadenia na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov4 ★★
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o. - Handtmann Slovakia, s.r.o. KMA Umwelttechnik GmbH Technológia - Schuele Slovakia ,s.r.o.1
Osobné motorové vozidlá - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Osobné motorové vozidlá20 ★★
Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Oprava výtlkov na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto!  7 ★★★
Zvýšenie kapacity MŠ Gajary - rekonštrukcia a dostavba /2 (EVO) - Obec Gajary Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20
Zariadenia pre zberný dvor v obci Važec - Obec Važec Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Obstaranie záhradných kompostérov v obci Košúty - Obec Košúty Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany9 ★★

Vestník 10. júl 2018 (2018/135)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Prestavba plážového kúpaliska Morské oko v Tornali – 1. etapa - Mesto Tornaľa Rámcová dohoda na dodávku čerstvých rýb, kôrovcov produktov vodného prostredia , morských plodov1
Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch - Mesto Piešťany Hana Hubináková Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch20
Prenájom kopírovacích strojov, tlačiarní a súvisiace služby - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Dodanie tonerových náplní do kopírovacích strojov a tlačiarní, oprava a údržba týchto zariadení20 ★★★
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Činnosť stavebného dozoru pri výstavbe protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení I.2
Univerzálna tlačiareň s technológiou sieťotlače s modulom na horúcu ražbu - KARLOFF, s.r.o. Riadiaci systém4
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička - Obec Liptovská Teplička Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne20 ★★★
NEMOCNICA AKADEMIKA LADISLAVA DÉRERA: Rekonštrukcia kliniky úrazovej chirurgie - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Vysokorýchlostný modulárny systém pre maxilofaciálnu chirurgiu!  16
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Sabinov 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 201720 ★★★
Inovácia výrobného procesu spoločnosti G-S s.r.o. - Rezacie laserové centrum na papier - G-S s.r.o. Laserový diaľkomer13
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Daniel Kubovčík Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Široké 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Tomáš Demo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Č. Skala na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Spišská Nová Ves na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing.Marek Habiňák Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Spišská Nová Ves 2014-2017?  20 ★★★
Rekonštrukcia Myjavská pekáreň, s.r.o. - Myjavská pekáreň, s.r.o. Výstavba ubytovacieho zariadenia Vysoké Tatry- Nový Smokovec.20 ★★
RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is - Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) 1 RTG prehliadač batožín HISCAN 6040-2is10 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Kokošovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik František Pustý Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Kokošovce 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Prešov, LS Hanušovce nad Topľou na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefan Kovaľ Pestovateľská činnosť na OZ Prešov na LS Hanušovce nad Topľou 2014-2017???  20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Čierny Váh, na roky 2014-201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Miloš Mišiak-LESA Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada, na roky 2014-201720 ★★★
Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch - Mesto Piešťany Hana Hubináková Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch20
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet8 ★★★
Dodanie samoobslužných čerpacích zariadení na čerpanie nafty a ADBLUE do ŽKV - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. PETROCard Czech s.r.o. Dodanie samoobslužných premiestniteľných čerpacích zariadení na skladovanie a čerpanie nafty do ŽKV9 ★★★
Prostriedok slzotvorný Teliesko CS - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátene:TATRACHEMA VD Špeciálny čistiaci prostriedok8
VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži4 ★★
Návrh prestavby kultúrneho domu Družba v Leviciach - Mesto Levice Martinské centrum pre biomedicínu - projektová dokumentácia6 ★★
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: R1 Nitra - privádzač Selenec4
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II - Západoslovenská distribučná, a.s. ZPA Smart Energy a.s. Základné statické elektromery9 ★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Kamenec pod Vtáčnikom - Obec Kamenec pod Vtáčnikom Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom20 ★★
Centrum volného času–prestavba kulturného domu (obec Kútniky) Blažov, parc.č.:32/2,32/17 - Obec Kútniky Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce3
I/65 Kremnica - Kremnické Bane - Slovenská správa ciest I/67 Vernárska tiesňava - Hranovnícke pleso, rekonštrukcia - havária!  8
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BAGPRESS s.r.o. - BAGPRESS s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.2
Úprava a revitalizácia toku Čadečanka - Mesto Čadca Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – II.časť5
Lieky pre biologickú liečbu - NURCH, Piešťany Ing.Bohuslav Pleško - Nuclecs Nákup brachyterapeutického prístroja pre rádioterapeutickú liečbu18 ★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. - HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly9
I/61 Veľký Biel - Ivánka, oprava cesty - Slovenská správa ciest Oprava povrchu poškodených vozoviek (Remix).10
Rekonštrukcia komunikácií Rastislavova a Štúrova v Piešťanoch - Mesto Piešťany Hana Hubináková Upratovanie priestorov Administratívnej budovy a priestorov vodohospodárskych laboratórií v Piešťanoch7
Využitie obnoviteľných zdrojov na prevádzke mestského kúpaliska Humenné - Mesto Humenné Ing. Ľubomír Sedláček Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy4
Spoznaj prírodné a kultúrne bohatstvo svojho suseda na bicykli - Obec Horná Súča Rekonštrukcia viacúčelových komunikácií Horná Súča, časť Závrska1
Zberný dvor Kluknava - Obec Kluknava M - SILNICE a.s. Zberný dvor - Častkovce20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti haly H1 - ITOSS, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy - Rudná20 ★★
Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Rabča - Obec Rabča Rekonštrukcia povrchov na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice20 ★★
Príprava s dodávka celodennej stravy. - Domov dôchodcov - Gerium Príprava a dodávka celodennej stravy.20 ★★★

Vestník 9. júl 2018 (2018/134)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Implementácia koridorových služieb v rámci medzinárodného projektu RIS COMEX - Agentúra rozvoja vodnej dopravy Servisné služby pre zabezpečenie systému RIS4 ★★
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár - Mesto Brezno Doplňujúce stavebné práce na diele Denný stacionár pre seniorov Plickova ul. 181
Programovanie elektronického riešenia pre vernostné programy - Erlia, s.r.o. Nákup 8 kusov elektronického terčového zariadenia na 10m a 50m8 ★★
USG prístroje - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Obstaranie USG prístroja!  7
Zemný plyn - Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy Zemný plyn20 ★★★
Osobné automobily nižšej kategórie - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie20 ★★★
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Finančné a audítorské služby - štatutárny audit10 ★★★
Inovácia výroby v spoločnosti Duslo, a.s. - Duslo, a.s. Ing. Ivan Martyák - TRADECONSULT Technologické inovácie v spoločnosti APLIK, spol. s r.o!  20 ★★★
Rozšírenie siete automatizovaných poštových terminálov - Slovenská pošta, a.s. Automatizované poštové terminály10 ★★★
Aglomerácia Rajecké Teplice - rozšírenie splaškovej kanalizácie - Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice Kanalizácia Kuková - rozšírenie siete5
Prístavba a rekonštrukcia materskej školy - Obec Palárikovo Prístavba k materskej škole20 ★★★
Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave - Ekonomická univerzita v Bratislave Výmena vybraných okien v objektoch Ekonomickej univerzity v Bratislave11 ★★★
ZNÍŽENIE ENERGETCKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČIČAVA 2 - Obec Čičava Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine20 ★★
CNC sústruh - SLOVARM, a.s. CNC sústruh20 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti DRIVE, s.r.o. - DRIVE, s.r.o. Rekonštrukcia športovej haly Snina20 ★★
Rekonštrukcia chodníkov rok 2018 II - Mestská časť Bratislava - Ružinov Rekonštrukcia chodníkov rok 201820 ★★★
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka elektrickej energie a zemného plynu20 ★★★
Obstaranie pracoviska na povrchovú úpravu dielov - Tatiana Danielová PROFIlak Plachtovina (povlakovina)14
Obstaranie 5-osého obrábacieho centra vybaveného pracoviskom TPV za účelom zvýšenia inovačnej kapacity spoločnosti MIKROMAT, spol. s r.o. - MIKROMAT, spol. s r.o. FERMAT GROUP a. s. Obstaranie CNC obrábacieho stroja13 ★★
Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia - Mesto Košice KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, projektová dokumentácia12 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese - Správa lesov Ulič - Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik Rastislav Ocetník Lesnícke činnosti v ťažbovom procese20 ★★★
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Prešov - Mesto Prešov Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Humenné20 ★★★
Plaváreň Snina - Mesto Snina Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany16 ★★★
Norovce – obecný vodovod - Obec Norovce Obec Kecerovce - Vodovod20 ★★
Vývoj softvéru webového portálu - SWITSYS s.r.o. Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky12 ★★

Vestník 6. júl 2018 (2018/133)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni integrovaného informačného systému MV SR. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zmena zdrojového kódu na aplikačnej, databázovej a používateľskej úrovni informačného systému EVO a súvisiacich služieb vzhľadom na legislatívne zmeny a požiadavky ODE PPZ8 ★★★
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou. - Obec Dvory nad Žitavou Intenzifikácia ČOV Hrabušice20 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Beňuš, LS Beňuš na rok 201720 ★★★
Služobné motorové vozidlo - Dopravný úrad Dodanie osobného motorového vozidla.20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach - 1.etapa - Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Koprivnica!  20 ★★
Rozšírenie školskej jedálne - Mesto Stupava Rekonštrukcia KD v obci Kukučínov20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva - Mesto Detva Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Liptovský Mikuláš20 ★★
Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizačného projektu pre stavbu: „Rekonštrukcia múzea“ - Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla - Krajské múzeum v Prešove Výstavba MVE Dobrohošť4 ★★
Vysprávky výtlkov súvislou údržbou - Správa ciest Košického samosprávneho kraja Ing. Marián Sahul STAVEKO Miestna komunikácia v obci Vieska nad Žitavou4
Rekonštrukcia obecných chodníkov, I. etapa. - Obec Valča Veľká Paka, rekonštrukcia obecných pozemných komunikácií – Rekonštrukcia chodníkov pre chodcov úsek : ul. Hlavná po Krížnu20 ★★★
Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa, 1 a 3 časť - Mesto Zvolen Námestie SNP Rajecké Teplice-stavebné úpravy a novostavba12
Rekonštrukcia sociálnych zariadení ,inžinierskych sietí, zdravotechniky, elektroinštalácie, sprchovacích boxov v ŠD PU, Ul.17. novembra 13, Prešov - Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Obnova ŠD PU v Prešove , Ul.17. novembra 11, Prešov5
Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábrežná Nová Baňa - Mesto Nová Baňa Výstavba viacúčelového športového ihriska ZŠ Gemerská 2, Košice2
KANALIZÁCIA MICHAL NA OSTROVE - Obec Michal na Ostrove Kanalizácia Veľký Meder20 ★★★
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ MYJAVA - VIESTOVA - Mesto Myjava Dodávka interiérového vybavenia pre ZŠ v Hruštíne4
Zberný dvor Utekáč - Technológia - Obec Utekáč Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v meste Zlaté Moravce - Mesto Zlaté Moravce Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač10 ★★
Doručovanie dokladov formátu ID1 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Doručenie dokladov ID16 ★★★
Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno - Verejné prístavy, a. s. LC Komárno12 ★★
Rozšírenie kapacity Materskej školy Solčany - Obec Solčany Obnova Materskej školy20 ★★★
Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP) pre doplnenie a modernizáciu ISD na úseku R1 Trnava - Nitra, Tekovské Nemce - Banská Bystrica - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek14 ★★
Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť4 ★★
Poradenské služby v oblasti auditu. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odborné poradenské služby20 ★★
Rast konkurencieschopnosti začínajúcej spoločnosti ALCAST – Alumínium Foundry, s.r.o. zavedením inovatívnych výrobných technológií - ALCAST-Aluminium Foundry, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti ZIN s. r.o. implementáciou inovatívnych technológií do výrobných procesov20
Vyrovnávací rotor vrtuľníka Mi-8AMT (Mi-171) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ND a materiál pre zabezpečenie prevádzky vrtuľníkov Mi-22 ★★
Spojená škola - Spojená škola Banská Bystrica Poradenské služby na výber koncesionára pre prevádzku, údržbu a rozvoj Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) a pre dohľad nad plnením koncesnej zmluvy.3

Vestník 5. júl 2018 (2018/132)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Stavebné úpravy materskej školy - rozšírenie kapacity, Oravská Lesná - Obec Oravská Lesná Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou - Obec Suchá nad Parnou Rozšírenie kapacít Materskej škôlky v Smoleniciach20 ★★
Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie ubytovania pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave19 ★★★
Futbalový štadión MFK TATRAN L.Mikuláš – modernizácia - Mestské športové zariadenia, s.r.o. Modernizácia a dobudovanie štadióna MŠK Žilina.15 ★★
Park pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi - Mesto Prievidza Rekonštrukcia centrálnej časti obce Slanec15
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Iveta Vinarčíková Pestovateľská činnosť na OZ Liptovský Hrádok, LS Ľubochňa, na roky 2014-201720 ★★★
Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu. - Mesto Čadca Materská škola Brestovany, Nadstavba – 2. časť20
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Radoslav Petrulák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Malužiná na rok 201720 ★★★
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra, Ulica. Jána Bottu 23/2475 Trnava - Slovenská technická univerzita v Bratislave Revitalizácia areálu Študentského domova Horský park v Bratislave – oprava schodísk5
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na rok 201720 ★★★
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava - Mesto Rožňava Likvidácia dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami - areál SLDK2
Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF a geriatrie. - Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky6
Novostavba garáží v areáli bývalých vojenských kasární na Ulici Bzinská v Novom Meste nad Váhom - Mesto Nové Mesto nad Váhom Stavebné úpravy podzemných garáží MZVaEZ SR.3
Rekonštrukcia výťahov - Nemocnica s poliklinikou Žilina Rekonštrukcia výťahov II. etapa20 ★★
Nákup pohonných hmôt, doplnkového sortimentu a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet - Slovenská agentúra životného prostredia Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet7 ★★★
Kancelársky nábytok - Dopravný úrad Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá20 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku prostredníctvom zavedenia nových služieb - NIEVELT-Labor Slovakia s.r.o. CT prístroj2
Štvorročný pozáručný sevis RTG prístrojov Siemens YSIO - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS9 ★★
Technické zhodnotenie majetku "Jednotné komunikačné prostredie" - Centrum výcviku Lešť Montáž a servis komunikačných zariadení1
Mestský park v Karlovej Vsi - Generálny investor Bratislavy (GIB) Rekonštrukcia a revitalizácia parkov v Meste Košice: Mestský park, Komenského ul. - východ, Komenského ul. - západ, Moyzesová ul4
Rekonštrukcia podkrovia ZUŠ Istrijská 22, Bratislava-Devínska Nová Ves - Hlavné mesto SR Bratislava Výber zhotoviteľa na realizáciu stavby: „Stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Arvaya, v Žiline“3
Stavebné úpravy na zriadenie komunitného centra - Obec Bátorove Kosihy Rekonštrukcia Komunitného centra9 ★★★
Petrovany - vodovod - Obec Petrovany Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku17 ★★
Komunitné centrum Kapušianske Kľačany - Obec Kapušianske Kľačany Komunitné centrum Kecerovce20 ★★★
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča – stavebné práce - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Stavebné úpravy Oddelenia pohotovostného príjmu (OPP) - UNM2
I/10 Kolárovice (Čiakov) - Slovenská správa ciest Športová hala, Šamorín – Čilistov - vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie20
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Stanislav Kandra Nákup pohonných hmôt5 ★★
Mestský park Komenského - Generálny investor Bratislavy (GIB) Ing. Klára Nepustilová Mestský park Piešťany9
Obstaranie cisternového vozidla pre zber a zhodnocovanie odpadových olejov - EKOL - recyklačné systémy, s.r.o. Technológia pre zhodnocovanie BRO7
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ing. Ján Gežo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Považská Bystrica, LS Považská Bystrica20 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Štefánia Jaňáková Pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na roky 2014-201720 ★★★
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Námestovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Jaňák Lesnícke činnosti v ťažbovom procese, OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Teplička na rok 201720 ★★★
Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III-3822-HS - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★★
"Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné" - Obec Istebné Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves20 ★★★
Banská Bystrica OR PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Poskytovanie informátorskej a strážnej služby v objektoch Spojenej školy v Banskej Bystrici20 ★★

Vestník 4. júl 2018 (2018/131)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Generálna oprava hydraulických posilňovačov typu KAU-115AM na vrtuľník Mi-8AMT (Mi-171) - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Hydraulické posilňovacie stroje8 ★★
Riešenie havarijného stavu - Školský internát Odstránenie havarijného stavu striech na ZŠ, M.R. Štefánika 2007, Čadca11
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Domaniža - Obec Domaniža Stavebné úpravy objektov Základnej školy Dolná Tižina20 ★★
Obstaranie potravín: časť I. všeobecné potraviny, časť II. mrazené a chladené potraviny, časť III. mlieko a mliečne výrobky - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Potraviny ŠDaJ UPJŠ v Košiciach20 ★★★
Dom folklórnych tradícií a viacúčelová sála - Obec Východná Rozšírenie kapacity materskej školy1
Dodávka náterových farieb, hmôt, lakov a podobných výrobkov - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Farby, laky, tmely a pomocný materiál4
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Domaniža - Obec Domaniža Stavebné úpravy objektov Základnej školy Dolná Tižina20 ★★
Laparoskopy - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Laparoskopický prístroj5 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy GJGT v Banskej Bystrici - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Poskytovanie informátorskej a strážnej služby v objektoch Spojenej školy v Banskej Bystrici20 ★★★
Očkovacie látky - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Očkovacie látky20 ★★★
Stavebné úpravy - šatne haly T18 - Mesto Liptovský Hrádok Novostavba hál pre vinársku výrobu20 ★★
Pohonné hmoty pre Technické služby mesta Svit - Technické služby mesta Svit Motorová nafta a pohonné látky20 ★★★
Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti - Národné lesnícke centrum (NLC) Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou!  20 ★★
Rekoštrukcia ulice Kamenná, Žilina - Mesto Žilina ČS Kamenná Moľva - rekonštrukcia technologických zariadení1
Pavilón súčasného umenia Danubiana - DANUBIANA – Centrum moderného umenia, n.o. Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP10 ★★
Zníženie en. náročnosti budovy MŠ Lesné - Obec Lesné Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Rekonštrukcia a dostavba telocvične pri ZŠ a MŠ Jakubany - Obec Jakubany „Rekonštrukcia podlahy v telocvični Základnej školy Kovarce, 164“20 ★★★
Rekonštrukcia – zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské - Obec Pruské Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves20 ★★
„Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických systémov“ - Zariadenie odborných učební a dielní - Nitriansky samosprávny kraj Profilaktická ochrana a antitóda20 ★★★
Údržba, podpora a rozvoj SAP systémov - Západoslovenská distribučná, a.s. Poskytovanie podpory a údržby prevádzky systému SAP a rozvoja produktov SAP20 ★★★
Výmena a montáž určených meradiel - Západoslovenská distribučná, a.s. Špeciálne elektromery9 ★★★
Náhradné diely na pohony havarijnej regulačnej kazety - Ložiská - Slovenské elektrárne, a.s. Pohony Havarijnej regulačnej a kompenzačnej kazety so snímačom polohy, s minimálnou životnosťou 25 kampaní na reaktore.7 ★★★
Služobné uniformy MsP - Hlavné mesto SR Bratislava Kúpa súčastí výstroja príslušníkov MsP Banská Bystrica5
Múka s cestoviny - Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov Dodávka múky, cestovín, ryže, oleja, kryštálového cukru, paradajkového pretlaku a šampiňónov??  10 ★★
Špeciálny zdravot. mater. pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na samoexpandovateľnú aortálnu protézu a materiál, ktorý slúži pri zavádzaní katétrov a komprimáciu chlopne vrátane poskyt. služieb - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Biologické srdcové chlopne!!!  12 ★★
Upratovacie služby - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Upratovacie služby pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen20 ★★★
Service level agreement(SLA) pre IS GP SR - Generálna prokuratúra SR Poskytovanie podpornej servisnej služby pre informačný systém "APONET", na základe dohodnutej úrovne služby . Service Level Agreement /SLA/4
Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Stravné a nápojové poukážky na zabezpečenie stravovania a pitného režimu11 ★★★
Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov - TECHNOV, s.r.o. Technológie CAD/CAE1
Tepelné a chemicko-tepelné spracovanie nástrojovej ocele - HKS Forge,s.r.o. Technológia na spracovanie hydiny7 ★★
Havarijné poistenie ŽKV - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup železničných koľajových vozidiel20 ★★★
Laboratórny materiál - GENETON s.r.o. O.K.SERVIS BioPro, s.r.o. Modernizácia laboratórnej techniky.18
Výroba tuhých alternatívnych palív technológiou vysokorýchlostného mletia a spracovania komunálnych odpadov - BJ Energy, s.r.o. Peletovacia a briketovacia linka1
Žacia technika – prídavne´ zariadenia - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Rekonštrukcia signálno-bezpečnostnej techniky!  20 ★★★
Chemický posypový materiál na báze NaCl a MgCl2 - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Chemický posypový materiál na báze MgCl!  10 ★★★
Obstaranie čadičového materiálu - PREFA ALFA, a.s. Plachtovina (povlakovina)20 ★★★
Dodávka výpočtovej techniky, serverov, komponentov automatizácie a ventilátorov - iLO, s. r. o. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov20 ★★
Dodávka nástrojovej ocele - HKS Forge,s.r.o. Hutný materiál6 ★★★
Lieky a zdravotnícke pomôcky - Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Lieky a zdravotnícke pomôcky!!  20 ★★★
Logické celky pre realizáciu výskumno-vývojovej úlohy v spoločnosti KYBERNETES – laboratórne zariadenia - KYBERNETES s.r.o. Rekonštrukcia a výmena zdrojov energie budov ZŠ a MŠ20 ★★
OBNOVA ŠPORTOVÉHO AREÁLU ZŠ TBILISKÁ - Mestská časť Bratislava - Rača Rekonštrukcia športového a oddychového areálu v obci Čechy10 ★★

Vestník 3. júl 2018 (2018/130)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV II. - Západoslovenská distribučná, a.s. ZREW Transformatory S.A. Trojfázové olejové výkonové transformátory 110/23kV8 ★★★
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – stavebné práce - Mesto Banská Bystrica ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V PETROVANOCH15 ★★★
Triediaca linka na balíky - Slovenská pošta, a.s. Triediace linky na balíky3 ★★
I/77 BARDEJOV - REKONŠTRUKCIA KRIŽOVATKY - UL. ŠTEFÁNIKOVA - UL.T. ŠEVČENKA - UL. MLYNSKÁ - Mesto Bardejov I/50 a I/18 Michalovce križovatka20 ★★
Prestupný dopravný terminál Svätý Jur - Mesto Svätý Jur Rekonštrukcia a dostavba terminálu M. R. Štefánika v Bratislave - výstavba terminálu10 ★★
Zníženie energ. náročnosti budovy MŠ Lesné - Obec Lesné Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★
Zateplenie objektu viacúčelovej budovy - Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obec Oravské Veselé ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VIACÚČELOVEJ BUDOVY - OVČIARSKO20 ★★★
Norovce - obecný vodovod - Obec Norovce Obec Kecerovce - Vodovod20 ★★
Zvýšenie kapacity cirkevnej materskej školy Kráľovnej anjelov v Ivanke pri Dunaji - Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Údržba a technická podpora NKIS MC Catalogue a Implementácia nových prvkov - Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015.4
Zmena spôsobu vykurovania budovy obecného úradu Nižný Slavkov - Obec Nižný Slavkov V.I.Trade spol. s.r.o. Rekonštrukcia vykurovania ZŠ Dojč2
Medicinálne, technické plyny a špeciálne plyny a súvisiace služby - Fakultná nemocnica Nitra Medicinálne a technické plyny20 ★★★
Príprava a dodávka celodennej stravy. - Domov dôchodcov - Gerium Príprava a dodávka celodennej stravy.20 ★★★
Inovačná technológia navíjania a ovíjania elektrických cievok - STROPTEL, s.r.o. SKD TRADE, a.s. Náhradné diely na električky7
Dodávka inovatívnej technológie - Mepp s.r.o. GF Machining Solutions s.r.o. CNC elektroerozívny hĺbiaci stroj11
Zariadenia pre zberný dvor - Oravská Polhora - Obec Oravská Polhora Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného zberu odpadov - Obec Medzibrodie nad Oravou20 ★★★
Rast inovačných kapacít TAES, s.r.o. - TAES, s.r.o. TAJMAC-ZPS, a.s. CNC RIADENÉ 3-OSÉ VERTIKÁLNE FRÉZOVACIE OBRÁBACIE CENTRUM20 ★★
ZŠ Pečovská Nová Ves – interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice - Obec Pečovská Nová Ves Realizácia stavby "Univerzitná knižnica UKF v Nitre - II. etapa"8
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu - Obec Oravská Polhora Realizácia kotolne20 ★★
Rekonštrukcia kotolne v kultúrnom dome v obci Sihelné na biomasu - Obec Sihelné Realizácia kotolne20 ★★
Ždiar - zberný dvor - Obec Ždiar Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Dolný Ohaj20 ★★★
Deinštitucionalizácia DeD Močenok - Komunita Kráľovnej pokoja Búracie práce3
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková - Mesto Zlaté Moravce Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce5
VYHLIADKOVÁ VEŽA DEVÍNSKA KOBYLA - Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves ROZŠÍRENIE SKLÁDKY NA NIE NEBEZPEČNÝ ODPAD5 ★★★
Futbalový štadión AS Trenčín - Východná tribúna - hrubá stavba I. etapa - AS TRENČÍN, a.s. Rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku.12 ★★
Zníženie energetickej nárocˇnosti budov materskej školy v obci Rudinská – stavebné práce - Obec Rudinská Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch20 ★★★
Revitalizácia verejného priestoru na ul. J. Závodského, Žilina - Závodie - Mesto Žilina Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Banská Štiavnica1
Rekonštrukcia kotolne objektu slobodárne v meste Turany na biomasu - Obec Turany Realizácia kotolne20 ★★
Zabezpečenie prístupových práv k databázam - Ekonomická univerzita v Bratislave Zabezpečenie prístupových práv k databázam9 ★★★
DODÁVKA FORIEM PRE VÝROBU PROTEKTOROV PRE INOVÁCIU PRODUKTOV A ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR, spoločnosť s ručením obmedzeným Protektorované pneumatiky20 ★★
Technológia na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom - ID Reklama s.r.o. Majster Papier - PhDr. Gabriela Spišáková Xerografický papier a papierové hygienické výrobky11
Nákladný terénny automobil - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Univerzálne špeciálne zametacie vozidlo14
SZĽH - výmena podlahových krytín - Slovenský zväz ľadového hokeja Podlahové krytiny10 ★★★
Bytový dom - 26 b.j., Čereňany - Obec Čereňany Ivan Zelina DAN-ZEL Bytový dom - 12 b. j., Liptovský Peter20 ★★★
Obstaranie inovatívnej technológie do kovobrábacieho procesu - Jozef Matejka Kovoobrábanie Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SAWIUS s. r. o.20 ★★★
„Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o.“ - M T J interiér, s.r.o. Hydraulický ohraňovací lis20 ★★
Dodávka techniky pre zberný dvor Vinné 2 - Obec Vinné Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Vykládka energetického a alternatívneho paliva a obsluha technologických zariadení pre zauhľovanie a škváropopolové hospodárstvo v elektrárni Nováky - Slovenské elektrárne, a.s. Palivá3
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a) po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS, Oznámenia 8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DUR, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia.10 ★★★
Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky IPESOFT spol. s r.o. Integrácia podporných systémov SED.2
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Združenie miest a obcí Žitného ostrova - Združenie miest a obcí Žitného ostrova Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou20 ★★★
Nákup hardware pre potreby SŠHR SR - Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky Hardware pre potreby projektov SHMÚ2
Dinutuximab beta Apeiron - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Lieky pre biologickú liečbu3
Zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec - SHP Harmanec, a.s. TSV Papier - Tibor Varga Papier pre UK v Bratislave9
Recyklácia odpadových fólií – pracia linka - RECYPLAST Snina s.r.o. Nákup linky na výrobu fólie pre spoločnosť Retax, s. r. o.8 ★★
Veľkoobjemové irigačné roztoky - vývoj a výroba - IMUNA PHARM, a.s. Nákup veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov pre obec Lužianky3
Stredisko triedeného zberu – Dubnica nad Váhom - tovary - Mesto Dubnica nad Váhom Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča20 ★★
Nákup súčastí zvodidlového systému Kremsbarrier systém 1 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 26 ★★★
Nákup súčastí zvodidlového systému Fracasso - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 210 ★★★
Vozidlá 4x4 PICK UP - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície nákladné motorové vozidlo20 ★★

Vestník 2. júl 2018 (2018/129)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Výmena radiátorov a hydraulické vyregulovanie ŠD Bariny - Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie systému ústredného kúrenia v administratívnej budove1
DOPRAVA DREVA ČASŤ "VÝCHOD" - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odvoze dreva na OZ Levice, LS Želiezovce20 ★★★
Náplne do zariadení HP pre rezort MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Náplne NON HP pre rezort MPSVR SR!  17 ★★★
DOPRAVA DREVA ČASŤ "STRED" - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odvoze dreva na OZ Levice, LS Želiezovce!  20 ★★★
KNsP Čadca - stavebné úpravy OAMIS - Žilinský samosprávny kraj Lesnícke činnosti v ťažbovom procese 2017 na OZ Čadca, LS Čadca20
DOPRAVA DREVA ČASŤ "ZÁPAD" - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odvoze dreva na OZ Levice, LS Želiezovce20 ★★★
Automobilové farby, laky a pomocný materiál - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Farby, laky, riedidlá6 ★★★
CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa - Žilinský samosprávny kraj Ing.Ján Gežo Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Turčianske Teplice na roky 2014 - 201620
Dodávka zemného plynu - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Dodávka zemného plynu20 ★★★
Plaváreň Snina - Mesto Snina Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany16 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ANEKO SK, a.s. - ANEKO SK, a.s. Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske18
Novostavba materskej školy v obci Markušovce - Obec Markušovce Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš-II.etapa - Mesto Liptovský Mikuláš Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš20 ★★★
Zberný dvor pre obec Most pri Bratislave - Obec Most pri Bratislave Zberný dvor v Bošanoch20 ★★★
Rekonštrukcia kotolne z tuhého paliva na drevnú štiepku Základná škola Sirk - Obec Sirk Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice so zmenou zo súčasného spôsobu vykurovania na biomasu: stavebné objekty20 ★★
Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce - Obec Letanovce Zateplenie autodielne a skladov20 ★★
Rekonštrukcia a rozšírenie Športovej haly Bernolákova ulica Topoľčany - Mesto Topoľčany Rekonštrukcia športovej haly Snina20 ★★
Rozšírenie priestorov urgentného príjmu - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice7 ★★
Rozšírenie kapacity Materskej školy, Ul. Dr. Clementisa č. 3, Brezno - Mesto Brezno Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš!  7
Materská škola (4 triedna), Obec Čaklov - Obec Čaklov Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★★
Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Zváranie na dopravnej ceste a súvisiace činnosti2
Zber a zhodnotenie BRO a DSO mesta BREZNO - Mesto Brezno Zber a likvidácia odpadov z obce Poruba?  20 ★★

Vestník 29. jún 2018 (2018/128)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby I/67, I/66, I/77 Rožňava - Bardejovské kúpele - Slovenská správa ciest Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Cesta I/79 Vranov nad Topľou št. hr. SR/UA6 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v obci Istebné - Obec Istebné Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v Patinciach!  20 ★★★
Nákup nových technológií výroby vo firme Torty Adriana s.r.o. - Torty Adriana s.r.o. Modernizácia cukrárenskej výroby v spoločnosti MAPOMA s.r.o. pri súčasnej tvorbe pracovných miest pre MRK.2
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník ZŠ - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Prírodoveda pre 3. a 4. ročník ZŠ14 ★★★
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ODBORNÉHO UČILIŠŤA SPOJENEJ ŠKOLY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - Spojená škola Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojenej školy v Spišskej Novej Vsi20 ★★★
Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava - Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava Zateplenie a výmena okien OcÚ Turňa nad Bodvou20 ★★★
Rekonštrukcia mosta z objektu 631a:V1 do objektu 631b:V1 - realizácia - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zariadenie pre seniorov4
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. – stavebné práce - Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Rekonštrukcia kultúrneho domu, Nová Bošáca5
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov - Obec Kľušov H2JBAU, spol. s r.o. Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Teranoch20 ★★★
MŠ KÚTY – 2.etapa - Obec Kúty Novostavba budovy Materskej školy – stavebné práce vrátane asanácie pôvodného objektu MŠ20 ★★★
Regenerácia vnútrobloku- Sídlisko E - Mesto Svit Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská4 ★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o. - INSPECT s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★★
Databáza subjektov vyšetrovaných protokolom MRI lumbosakrálnej chrbtice s popisom a súvisiace služby. - KASTELING, s.r.o. Ultrazvukový prístroj na analýzu chrbtice a rovnováhy, analýzu chôdze, analýzu pohybových porúch6 ★★
„Stravovanie dôchodcov“ - Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Stravovacie služby pre Okresné riaditeľstvo Policajného zboru a Obvodné oddelenie Policajného zboru Zvolen (Stravovacie služby pre OR PZ a OO PZ Zvolen)8 ★★
Pohonné hmoty pre NsP, n.o. Revúca - Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca Nákup pohonných hmôt.15 ★★★
Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia - Ekonomická univerzita v Bratislave Výroba, dodávka a montáž interiérového zariadenia ŠD Horský park9 ★★★
ZBERNÝ DVOR V TREBIŠOVE – TECHNICKÉ VYBAVENIE - Mesto Trebišov Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou - Mesto Vranov nad Topľou Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Fiľakovo20 ★★★
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií do spoločnosti SURVEYE, s. r. - SURVEYE, s. r. o. Register priestorových informácií4
Kancelárske potreby - Záchranná služba TSV Papier - Tibor Varga Dodávka kancelárskych potrieb pre Národnú banku Slovenska20 ★★★
Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov - Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina19
Mostový žeriav - HB - LaserCut s.r.o. Ľubomír Buraľ BUREX Dodávka žeriavov18 ★★★

Vestník 28. jún 2018 (2018/127)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav CRC Data, spol. s r. o. Aktualizácia a rozšírenie rádiokomunikačného výpočtového systému9 ★★
Systém pre zálohovanie a archiváciu dát - Slovenský hydrometeorologický ústav PIQL AS Inovatívna technológia na archiváciu dát v spoločnosti boneheadz, a.s.5 ★★
Detekčné a dekontaminačné zariadenia - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Digitálny bezkontaktný laserový prístroj určený na rýchlu a spoľahlivú detekciu omamných látok, psychotropných látok, prekurzorov a iných chemických látok (drog).1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou - Obec Dvory nad Žitavou Zvýšenie energetickej hospodárnosti - Zateplenie budovy AMI20
Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica - Kráľová - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová2 ★★★
Cykloželeznička PREŠOV – ZLATÁ BAŇA – I. etapa - Mesto Prešov Martin Pazdera Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov - LS Zlatá Baňa7 ★★
Centrum kultúrneho dedičstva Oravy - Obec Bobrov Rekonštrukcia kultúrneho domu- Bajč17
Linka na výrobu ko-extrúdovaných liatych bariérových fólií - CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a.s. Nákup linky na výrobu fólie pre spoločnosť Retax, s. r. o.20 ★★★
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov UPJŠ-odev, obuv, ostatné - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Osobné ochranné pracovné prostriedky20 ★★★
Výrobná hala PLASTEX - Rekonštrukcia existujúceho objektu - PLASTEX, spol. s r.o. ŠPORTOVÁ HALA- zvýšenie energetickej úspornosti budovy / stavebné úpravy /20 ★★
Vybudovanie nových monitorovacích vrtov - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky12 ★★
Inovácia kovovýroby PD Mestečko - Poľnohospodárske družstvo Mestečko Kovoobrábacie stroje20 ★★★
Nákup zemného plynu – PSO 118 - Mesto Stará Ľubovňa Nákup zemného plynu – PSO 61720 ★★★
Ponitrianska cyklomagistrála - I. etapa – 1. časť - Nitriansky samosprávny kraj VN Hubková, rekonštrukcia7
Obstaranie laserového rezacieho stroja spoločnosti ELETTROMIL SLOVAKIA, spol. s r.o. - ELETTROMIL SLOVAKIA, spol. s r.o. Obstaranie laserového rezacieho zariadenia6 ★★★
Bunda poľná zimná 97 s digitalizovanou potlačou „LES“ - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou "LES"6 ★★★
Rekonštrukcia centrálnej zóny - Malokarpatské námestie, hlavný zhromažďovací priestor a fontána s vodnou plochou - Mestská časť Bratislava - Lamač Rekonštrukcia centrálnej časti obce Klasov7 ★★
Novostavba prevádzkového pavilónu - LD BA - Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
Kompostéry pre kompostovanie BRO zo zelených plôch v obci Čečejovce. - Obec Čečejovce Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany5 ★★
Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova - Mestská časť Bratislava - Ružinov Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Ostredky, mestská časť Bratislava - Ružinov16 ★★★
Zateplenie a úprava fasády budovy školy. - Stredná priemyselná škola strojnícka Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne19 ★★
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU ORAVSKÝ PODZÁMOK - Obec Oravský Podzámok E-RAN Slovakia spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Králová pri Senci20 ★★★

Vestník 27. jún 2018 (2018/126)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským - Obec Dvory nad Žitavou Zvýšenie energetickej účinnosti KD v obci Mníchova Lehota20 ★★
Rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové - Obec Jablonové Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba20 ★★★
„Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná – Komárno“ - Mesto Komárno Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná 29 – Komárno1 ★★
Dodávka garantovanej energetickej služby pre objekt budovy Základnej a materskej školy vo obci Častá. - Obec Častá Rekonštrukcia základnej školy v Spišskom Štvrtku20
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Knudsen Plast s.r.o. - Knudsen Plast s.r.o. BIOMED CZ spol. s r.o. Rast konkurencieschopnosti spoločnosti Gondor, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie3
Lekárničky - Individuálny protichemický balíček - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Protichemický balíček jednotlivca1 ★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti VALEUR, s.r.o. inováciou polygrafickej činnosti - VALEUR, s.r.o. INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti R.M.BAL - TICHELMANN, s.r.o.8
Dodanie ISO kontajnerov - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Program separovaného zberu odpadov obce Kátlovce - technické vybavenie!!  20 ★★
„Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“ - Mesto Kolárovo Zabezpečenie stravovania zamestnancov Okresného súdu Banská Bystrica formou papierových stravovacích poukážok15 ★★★
Sudy a palety kovové - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Sudy a palety kovové3 ★★★
Plyny technické - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Plyny technické20 ★★★
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný systém pre náhradu aortálnej chlopne. - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na katetrizačné systémy!  20 ★★★
Nákup prievoznej lode - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Nákup plavidla20 ★★
Lesnícke činnosti v pestovateľskej činnosti na OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20 ★★★
Nákup ceilometrov so softvérom - Slovenský hydrometeorologický ústav Údržba softvéru ODIS20 ★★★
Obstaranie inovatívnej technológie pre výrobu presných komponentov pre automobilový priemysel - BK Advise, s.r.o. Nové technologické zariadenia II.8
Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov - Mesto Bardejov Nové nákladné vozidlo s hákovým nakladačom a kontajnery20 ★★
Púchov – Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia; ŽST Lúky pod Makytou, KR trakčného vedenia; Lúky pod Makytou – št. hr. ČR, KR trakčného vedenia - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ESKO , spol.s r.o. 11.1.2)Náhradné diely a komponenty vrchného trakčného vedenia.!  13 ★★★
Urgentný centrálny príjem s operačným centrom na miniinvazívne výkony a multifunkčnou chirurgickou JIS - stavebné práce - Nemocnica Košice-Šaca a.s., 1.súkromná nemocnica Centrálny monitoring pre JIS interné oddelenie1
Automatizácia procesu výroby teliesok - PSL, a.s Univerzálna CNC Brúska3 ★★
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad v obci Lazy pod Makytou - Obec Lazy pod Makytou Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu3
Prístavba výťahu a vrátnice k budove A - Trenčiansky samosprávny kraj Modernizácia fariem BOMINA, s.r.o.-stavba5 ★★
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj - Slovenská správa ciest „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★★

Vestník 26. jún 2018 (2018/125)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - I. etapa - Mesto Žilina Náhradné diely na autobusy mestskej hromadnej dopravy (MHD)10
Nadstavby na nákladné vozidlá - Žilinský samosprávny kraj Vozidlá pick-up20
Nárast inovačných kapacít v CENTRUM B spoločnosť s ručením obmedzeným - CENTRUM B spoločnosť s ručením obmedzeným Dodávka CNC11 ★★
E06AT- Dokončenie systému núdzových dieselgenerátorov (EDGS) 4. bloku v Jadrovej elektrárni Mochovce - Slovenské elektrárne, a.s. Prevádzkové predpisy pre konvenčnú časť Jadrovej elektrárne Mochovce 3. a 4. blok2
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Nitrianska Streda - Obec Nitrianska Streda Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★★
Dodávka TONEROVÝCH NÁPLNÍ A SPOTREBNÝCH MATERIÁLOV do tlačiarní, kopírovacích strojov, faxov a multifunkčných zariadení pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica SPOTREBNÝ MATERIÁL ORIGINÁLNE A KOMPATIBILNÉ TONERY pre potreby Fakultnej nemocnice spoliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica20 ★★★
Dodávka techniky pre zberný dvor Vinné - Obec Vinné Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Lesná škola OZ Levice - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Rozšírenie Materskej škôlky v Zamarovciach2
Informačný systém Dopravnej spravodajskej služby - aktualizácia softvéru. - Slovenská správa ciest PRISMA European Capacity Platform Gmb Poskytovanie služieb rezervačnej platformy PRISMA2
Dodávanie motorovej nafty - Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Dodanie motorovej nafty20 ★★★
Oprava, údržba, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich súčastí, oprava a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia v meste Trnava - Mesto Trnava Doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia.20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Chynorany - Obec Chynorany Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Čavoj!  20 ★★★
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Staré Mesto - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Údržba verejnej zelene na území mesta Dunajská Streda10
Chodník na ulici Litovelská - Mesto Kysucké Nové Mesto Chodník na ulici HONTIANSKA20 ★★
OBSLUHA ZARIADENÍ ZADNÉHO PALIVOVÉHO CYKLU SE-EVO (ĎALEJ LEN „EVO“) - Slovenské elektrárne, a.s. Ing. Zuzana Čierňavová, Riava Manipulácia dreva s nakladkou na odvozné prostriedky na ES ROGOVÁ1
Národné tenisové centrum Košice - NTC Košice, a. s. Multifunkčné tenisové kurty Tále!!  5 ★★
Rekonštrukcia priestorov pre CT, UNB Nemocnica Ružinov - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Stavebné úpravy - 2.a3.NP budova A2
Oxygenátory a hadicové sety - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Oxygenátory a hadicové sety!  11 ★★★
Zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania v obci Dunajov - nadstavba materskej školy - Obec Dunajov Nadstavba materskej školy, Horné Orešany20 ★★★
Dodanie technológie pre zberný dvor pre združenie obcí Viesky - Združenie obcí Viesky Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Potravinový tovar a nápoje 2018 - Správa účelových zariadení - SÚZA Potravinový tovar a nápoje 20168 ★★★
Oravský hrad – adaptácia objektu Fary na expozíciu rašelinísk Oravy - Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava Výroba, preprava a realizácia slovenských expozícií Pražského Quadriennale 20158
Guľové uzávery DN 1000 pre projekt výstavby VTL plynovodu SK-PL - eustream, a.s. ARMATÚRY GROUP, a.s Guľové uzávery DN 300 - DN 140012 ★★★
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Brusnica (2) - Obec Brusnica Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Tisinec20 ★★★
Materská škola Mníšek nad Hnilcom - Obec Mníšek nad Hnilcom MES ZÁKAMENNÉ - SOCIÁLNO PREVÁDZKOVÁ BUDOVA1
Stredisko triedeného zberu – Dubnica nad Váhom - Mesto Dubnica nad Váhom Bytový dom Kendice9
CNC rezací plazmový stroj - Pro mont ms, s.r.o. CNC plazmové rezacie zariadenie na rezanie plechov20 ★★★

Vestník 25. jún 2018 (2018/124)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Oprava a údržba MK v Trnave - Mesto Trnava Interiérové vybavenie učební pre kvalitatívny a kvantitatívny výskum1
MŠ Važecká 18, Prešov - Mesto Prešov Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok!!  20 ★★
Inovatívne technológie do výroby spoločnosti PROFI JM - PROFI JM, s.r.o. Technológie do výroby reklamnej polygrafie2
Bezbariérové dvojihrisko na Slávií - Mesto Trnava Revitalizácia športového areálu Slávia-časť D1 nohejbalové ihriská a časť D2 basketbalové ihriská, R4
Zber a zhodnocovanie BRO v Meste Kolárovo - technické vybavenie - Mesto Kolárovo BLUETECH, s.r.o. Zvýšenie intenzity separovaného zberu komunálneho odpadu v obciach združenia Ekotorysa10
Technologická linka na zhodnocovanie automobilových katalyzátorov, KOVOZBER, s.r.o. - KOVOZBER, s.r.o. Obstaranie galvanickej linky pre povrchovú úpravu kovov14 ★★
Guľové uzávery DN 1000 pre SK-PL - eustream, a.s. ARMATÚRY GROUP, a.s Guľové uzávery DN 300 - DN 140012 ★★★
T-kusy a oblúky DN 300 - DN 1400 - eustream, a.s. Služobná rovnošata3
ROZŠÍRENIE ZBERNÉHO DVORA V OBCI PEČOVSKÁ NOVÁ VES - Obec Pečovská Nová Ves Zberný dvor Cífer20 ★★

Vestník 22. jún 2018 (2018/123)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia budovy Koruna, bývalý kláštor Paulánov v Šamoríne - Mesto Šamorín Obnova objektu D Kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore1 ★★
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava - Ekonomická univerzita v Bratislave Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie16 ★★★
Prístavba telocvične k CZŠ s MŠ sv. FAUSTÍNY DLHÁ LÚKA - Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Faustíny Zmena účelu využitia priestorov časti objektu základnej školy ul. Francisciho 832/21, 058 01 Poprad1
Poskytovanie pozáručného servisu a údržby produkčných multifunkčných tlačových zariadení vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a tonerov - Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Poskytovanie pozáručného servisu a údržby kopírovacích zariadení vrátane dodávky náhradných dielov, spotrebného materiálu a tonerov16 ★★★
Testovanie telemetrickej jednotky - IPESOFT, spol. s r.o. Zariadenia na testovanie materiálov3 ★★
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom - METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o. CNC sústruhy20 ★★
Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie - J.R.G. s.r.o. Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Výskum možností technológie zvárania a automatizačných prvkov zvárania veľkých hrúbok9
18 BJ - Bytový dom - Mesto Kežmarok Bytový dom 14 BJ + TV, Žitavany20 ★★

Vestník 21. jún 2018 (2018/122)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Separovaný zberný dvor Trávnica - Obec Trávnica Zberný dvor separovaného odpadu v obci Sebechleby20 ★★
Vysekávací stroj s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov - TOMARK, s.r.o. Odvoz dreva na OZ Topoľčianky na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.20124
Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou pavilónu „C“ - Obec Gabčíkovo Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP3
TLAČOVÉ SLUŽBY PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV A MERKANTILU - Slovenská národná knižnica Tlačiarenské a príbuzné služby pre informovanie a publicitu?  20 ★★
Zastrešenie ZŠ Hájske - Obec Hájske Rekonštrukcia strechy základnej školy v Orechovej Potôni5
SOŠ elektrotechnická, Liptovský Hrádok – zníženie energetickej náročnosti objektov – úpravy okenných výplní a fasády – II. etapa - Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcia hygienických zariadení – SOŠ lesnícka J.D. Matejovie Liptovský Hrádok20 ★★
Zvýšenie kapacity Materskej školy s vyučovacím jazykom slovenským na Komenského ulici rekonštrukciou pavilónu „C“ - Obec Gabčíkovo Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP3
ZŠ a MŠ A. F. Kollára – nadstavba MŠ - Obec Terchová Nadstavba a rekonštrukcia MŠ Novohorská 1_220 ★★★
I/79 Parchovany - Hriadky - Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa4 ★★
I/77 Prieťah mesta Podolínec - Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa4 ★★★
Samostatný zdroj chladu pre objekt UPJŠ, Teoretické ústavy LF, Tr. SNP 1, Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Výmena horizontálnych rozvodov studenej vody v suteréne I. až IV. sekcie objektu UPJŠ, Teoretické ústavy Lekárskej fakulty, Trieda SNP 1 Košice5
Domáce kompostovanie - predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v meste Žarnovica - Mesto Žarnovica Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany7 ★★
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. - VUP, a.s. Investícia do finálnej fázy výroby v spoločnosti ELMONT NB, s.r.o. nákup inovatívneho zariadenia baliacej linky s príslušenstvom a nákup inovatívneho popisovacieho tlačiarenského zariadenia s príslušenstvom pre výrobu plastových rúrok, žľabov a profilov8 ★★

Vestník 20. jún 2018 (2018/121)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Multifunkčné zariadenie na čistenie a údržbu požiarnych hadíc s príslušenstvom - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Požiarne zásahové hadice4 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti PASO s.r.o. - PASO s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Traktory s prídavným zariadením - zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks - Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Nákup traktora a prídavných zariadení5
Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia - Obec Nesvady Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★
Inovácie výrobných technológií - ELPROPEK spol. s r. o. Dodávka pečiva7
Nákup spotrebného materiálu – drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup spotrebného materiálu - drogistický materiál, čistiace a hygienické potreby.20 ★★★
Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre grafický systém RTVS - Rozhlas a televízia Slovenska Poskytovanie služieb technickej podpory, servisu a údržby pre Digitálny postprodukčný systém RTVS3 ★★
RM WELDING - INOVÁCIE V SPOLOČNOSTI - RM Welding s.r.o. Moderné technológie pre inováciu procesov a produktov spoločnosti CHETRA SK, s.r.o.2
Operačný mikroskop pre neurochirurgiu - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Oftalmologické a mikroskopické prístrojové vybavenie20 ★★
Pomocný zdravotnícky a laboratórny materiál na výuku a výskum - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Pomocný materiál do laboratórií na výuku a výskum pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach2
Technika pre zberný dvor v obci Svodín - Obec Svodín Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★★
RTG prístroje a C-ramená - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Digitálny RTG prístroj20
Dodávka zemného plynu (DNS) - Banskobystrický samosprávny kraj Zemný plyn!!  20 ★★
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 2 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „Poskytnutie štandardnej technickej podpory softvérových produktov Oracle“!  8 ★★
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry14 ★★★
I/16 Mokrance - Šaca - Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa8 ★★
I/18 Strážske - Nacina Ves - Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa4
I/18 Obchvat mesta Vranov n/T - hranica okresu VT / MI - Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa9 ★★★
Novostavba komunitného centra - Obec Markušovce Rekonštrukcia Komunitného centra18 ★★★
Rozšírenie priestorov a kapacity Cirkevnej materskej školy blahoslavenej Imeldy v Košiciach - komplexná obnova budovy - Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Osobné ochranné pracovné prostriedky20 ★★★
Výmena okien – Justičný palác (opakované VO) - Krajský súd v Bratislave Výmena okien Spoločenské krídlo 1. NP2
Údržba verejnej a cestnej zelene 2018 - Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice Údržba verejnej a cestnej zelene20 ★★★
Posilnenie infraštruktúry pre realizáciu nových úloh v súvislosti s novou funkcionalitou kľúčového agendového IS RT GP SR - Generálna prokuratúra SR Malý Slivník - infraštruktúra7 ★★
I/66 Veľká Lomnica - Kežmarok - Slovenská správa ciest I/77 Lacková – Stará Ľubovňa8

Vestník 19. jún 2018 (2018/120)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves - Obec Diviacka Nová Ves Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Turík!  20 ★★★
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu - Obec Bátorove Kosihy Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu20 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. - montážna linka a robotické triedenie materiálu - Dalno Trade, s.r.o. Náhradné dielce do vozidiel4
Prídavná linka pre automatizáciu výrobného procesu abrazívnych nástrojov priemeru 230mm - Herman Slovakia Distribution s.r.o. Nákup traktora a prídavných zariadení6
Dodávka multifunkčných tlačiarní a centrálneho zdroja napájania UPS - Sociálna poisťovňa, ústredie Zmena napájania distribučných rozvodov NN a náhradného zdroja2
Veľkoformátová tlačiareň 1 - LVC s.r.o. Technológie do výroby reklamnej polygrafie4
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet12 ★★★
Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na zbrojné doklady - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bezpečnostné ochranné laminovacie fólie na čistopisy na úseku zbraní a streliva9 ★★★
Rekonštrukcia starej časti budovy Okresného súdu v Dunajskej Strede - Okresný súd Dunajská Streda Stavebné úpravy budovy Okresného súdu Trebišov - II. etapa13 ★★
Hencovce - zateplenie objektu dielní ND - BHG Logistika spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti výrobno-prevádzkového objektu spoločnosti HECCA, s.r.o.20
Dodávka elektrickej energie - Obec Brodské Dodávka elektrickej energie20 ★★★
CNC obrábacie, nárezové a skrutkovacie centrum profilov - GERI door s.r.o. Obstaranie inovatívnych technológií20 ★★
Dodávka žeriavov - CWT Metal s.r.o. Nákup žeriavov.15 ★★★
Horizontálna kmeňová pásová píla - Mlat s.r.o. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 201717
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MAJES výťahy a eskalátory, a.s. vo fáze rozvoja - MAJES výťahy a eskalátory, a.s. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MI PLASTIK PLUS a.s. prostredníctvom modernizácie technologických zariadení1
Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach5
Kino Úsmev v Hlohovci – Rekonštrukcia interiéru stavby - Mesto Hlohovec Ján Kubiš - AQUA Nemšová, kanalizácia mesta - Stavba Nemšová, Stavba Ľuborča7
Lipany lokalita IBV Pod Hájom - Mesto Lipany BMKM-G, s.r.o. Inžinierske siete pre IBV Rovinky II.b etapa!  8
Materská škola v obci Fričovce - Obec Fričovce Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20
Modernizácia administratívnych budov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ!  20 ★★
"Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy súpisné číslo 211/6, Slanec" - Obec Slanec Rekonštrukcia obecnej cesty17 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy KD obec Streda nad Bodrogom" - Obec Streda nad Bodrogom Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ a kultúrneho domu Ruskovce20 ★★★
"Rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, Veľké Kapušany" - Mesto Veľké Kapušany Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove20 ★★★
"Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Poľany" - Obec Poľany Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Krakovanoch20 ★★★
Revitalizácia prestupného dopravného terminálu v Bernolákove - Obec Bernolákovo Rekonštrukcia a dostavba terminálu M. R. Štefánika v Bratislave - výstavba terminálu15 ★★

Vestník 18. jún 2018 (2018/119)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Pracovná zdravotná služba - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Pracovná zdravotná služba20 ★★★
Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 ŽST Kysak - PPS. Plaveč št.hr., DÚ 12 Sabinov-Lipany,PZZ 43,902 - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Rekonštrukcia miestnej komunikácie Generála Svobodu v Partizánskom, objekt SO 02 - Úpravy na železničnom priecestí1
Rekonštrukcia predškolského zariadenia - MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: "Stavebné práce" - Mesto Košice Prístavba ZŠ a rekonštrukcia MŠ3
GEODETICKÉ PRÍSTROJE S PRÍSLUŠENSTVOM A ZAŠKOLENÍM - GEO-KOD, s.r.o. Zavedenie nových informačno-komunikačných technológií do spoločnosti Insomnium, s. r. o.!  20
MŠ s OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti - Obec Hájske Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o. - INSPECT s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★★
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie - Technická univerzita v Košiciach TSV Papier - Tibor Varga Kancelárske potreby a doplnky!  16
Rekonštrukcia a realizácia oplotení na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Thales Rail Signalling Solutions GesmbH Servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic20 ★★
Rozšírenie kapacít MŠ Húskova - MČ Košice KVP stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce - Mesto Košice Upratovacie a čistiace služby2
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy - Obec Vlachy Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok20 ★★★
Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa - Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik Činnosť stavebného dozoru pri výstavbe protipovodňových poldrov, technických a biotechnických opatrení I.2 ★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rastu spoločnosti PPS Vývoj, s.r.o. - PPS Vývoj, s.r.o. FERMAT GROUP a. s. Inovácia výrobného procesu spoločnosti AGA priemyselný park s.r.o.7 ★★
OÚ Geča - Zníženie energetickej náročnosti budovy (VO3) - Obec Geča Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Čalovec20 ★★★
Obstaranie technického vybavenia do kompostárne v obci Chrasť nad Hornádom - Obec Chrasť nad Hornádom Obstaranie technického vybavenia kompostárne16 ★★
Dobudovanie a rozvoj sieťovej infraštruktúry obce Kalná nad Hronom - Obec Kalná nad Hronom Rozvoj infraštruktúry a modernizácia informačno-komunikačných technológií Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (ďalej len AOS)18 ★★★
Technické služby v obci Horná Mariková - Obec Horná Mariková Technické služby v obci Dolná Mariková20 ★★★
Motorová nafta v zmysle STN EN 590:2014 a Motorová nafta arktická v zmysle STN EN 590:2014 označená ako trieda 2 (podľa tabuľky 3 uvedenej normy) do dieselgenerátorov - Slovenské elektrárne, a.s. Motorová nafta STN EN 590 a motorová nafta do dieselgenerátorov 4600010938Čiastkové zmluvy k Rámcovej zmluve IV. kv.201519 ★★★
Pravidelné prehliadky a opravy strojnotechnologických zariadení, merania a regulácie elektrozariadení v teplárňach a odovzdávacích staniciach tepla sústavy centralizovaného zásobovania teplom - Bratislavská teplárenská, a.s. Pravidelné prehliadky a opravy strojnotechnologických zariadení, merania a regulácie, elektrozariadení1 ★★★
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti - Mesto Nitra Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Poprad20 ★★★
Novostavba materskej školy v obci Jasov - Obec Jasov Novostavba budovy Materskej školy – stavebné práce vrátane asanácie pôvodného objektu MŠ20 ★★★
Osobné motorové vozidlá - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Osobné motorové vozidlá20 ★★★
Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Nákup nových zabezpečovacích signalizačných prívesov2 ★★★
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Implantabilné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania!  10 ★★★
Digitálny RTG prístroj pre Mestskú polikliniku Šurany - Mesto Šurany Digitálny RTG prístroj20 ★★
Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Používanie ležadlových vozňov4 ★★★
Novostavba polyfunkčného domu Kluknava - Obec Kluknava Ing. Miroslav Mularčík- MOVYROB Oprava ihriska a rekonštrukcia polyfunkčného domu v obci Lažany5 ★★
Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK - Mesto Šaľa MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE!  20
Rekonštrukcia Materskej školy Dechtice - Obec Dechtice Stavebné úpravy v materskej škole v obci Dolná Tižina20 ★★★
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie - Mesto Spišské Podhradie Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK Prestavba a prístavba ZŠ Tomášov17

Vestník 15. jún 2018 (2018/118)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti NABIMEX, s.r.o. - NABIMEX s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti IVIM s.r.o. Trebišov10 ★★
Lieky ATC skupiny L01BA04 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
Komplexná obnova objektu č. 11 - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti1
Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn12 ★★★
Spišské Vlachy OO PZ, rekonštrukcia objektu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Odstránenie škôd na majetku spôsobených povodňami - Most cez rieku Hornád v obci Spišské Vlachy12 ★★
Regionálny plán udržateľnej mobility NSK - Nitriansky samosprávny kraj NDCon s.r.o. Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice3
„Trnovo, Trebostovo, Turč. Peter – kanalizácia, aktivita 2 - Trebostovo“ - Obec Trebostovo Kanalizácia v obci Šelpice - realizačný úsek zberač D-1, šachta Š60 až Š90 a zberač D1-11
G. Dusíka – spoločné priestory podľa námetu mestských zásahov - Mesto Trnava CODERE SA Nákup a dodanie technológie na tepelné spracovanie kovov schopnej kaliť do dusíka.1
Cyklotrasy bez hraníc - Obec Orechová Potôň Cyklotrasy bez hraníc 2. etapa výstavby- Mikroregión Warkun20 ★★★
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Ludanice - Obec Ludanice Zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy Lekárovce!  20 ★★★
Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov,východná časť - 1. etapa - Mesto Bardejov Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť - 1. etapa7 ★★★
Zariadenia pre zberný dvor - Oravská Polhora - Obec Oravská Polhora Dodanie technológie pre zberný dvor Miloslavov.20 ★★
Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd - Obec Mad Likvidácia dažďových vôd podzemnými zasakovacími objektami - areál SLDK1
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu združením obcí Holeška - Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v meste Bánovce nad Bebravou - dodanie techniky20 ★★★
Obecný úrad Nová Dedina - stavebné úpravy - Obec Nová Dedina Obecný úrad Nemčice20 ★★★
Vybudovanie zariadenia opatrovateľskej služby Palárikova/Dobšinského - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Zariadenie pre seniorov5
Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling - Fakultná nemocnica Trenčín Vybavenie jestvujúceho angiografického systému ARTIS náhradným zdrojom pre zabezpečenie bezpečnosti prevádzky.1 ★★
Cargo Booking System - Mekro s.r.o. HSF spol. s r. o. Zariadenie na detekčnú kontrolu výbušnín (ETD Explosive Trace Detektor) pre potreby kontroly CARGO na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave2
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Centrum vedecko-technických informácií SR "Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt "Moderná škola v 21. storočí"!  20 ★★
Podporné služby pri zabezpečovaní služieb pošty prostredníctvom právnických alebo fyzických osôb - Slovenská pošta, a.s. Prenájom rádiových okruhov od SE a telekomunikačné služby v areáli EMO1
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o. - BSystems, s.r.o. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Vákuová naparovacka3 ★★
Systém podtlakovej terapie - Fakultná nemocnica Trnava Materiál na liečbu rán podtlakovou terapiou12 ★★★
Infúzne roztoky - Univerzitná nemocnica Martin Liečivá!!  19 ★★★
Nafta motorová dovozom cisternami - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Dodávka motorovej nafty8
Komplexné nakladanie s komunálnym odpadom a zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre mesto Poprad - Mesto Poprad Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Dunajská Streda15
Rekonštrukcia ŠD Horský park – blok B a G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava - Ekonomická univerzita v Bratislave Ĺudovit Fekete - Stolárstvo Fekete Výroba dodávka a montáž interiérového zariadenia pre blok D ŠD Horský park!  5
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded“ - Obec Neded Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou v Habovke14
Inovácia produktu firmy WEGA LH – významné zlepšenie pro-duktu dochádzkovo-prístupového systému - WEGA LH, s.r.o. Materiálno-technické vybavenie laboratórií, laboratórne prístroje a zariadenia20 ★★
Technológia na analýzu a monitoring frekvenčného spektra - Avantle s. r. o. LS telcom AG Špeciálny softvér pre správu frekvenčného spektra4 ★★★

Vestník 14. jún 2018 (2018/117)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Filmová kamera s príslušenstvom - Pekná, s.r.o. Kamery pre projekt s ITMS kódom 262202201259 ★★
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových!  20 ★★★
Traktor s príslušenstvom - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky NÁKUP TECHNOLÓGIE – TRAKTOR S PRÍSLUŠENSTVOM2
Inovácia aplikácie WebArat na informačný systém WebArat na riadenie procesov ISO noriem a bezpečnosti - WebArat Solutions, s.r.o. Starostlivosť, údržba a vývoj softvérovej aplikácie Distribučný informačný systém6
DÚ Prešov, AB Jarková ul. - rekonštrukcia - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Žilina, LS Žilina20 ★★
Výstavba predškolského zariadenia na ulici Poľnej v obci Parchovany 1 - Obec Parchovany Rekonštrukcia poľnej cesty - Ďurďové6
VEREJNÝ VODOVOD DVORNÍKY - ČASŤ POSÁDKA - Obec Dvorníky Brestov - Rekonštrukcia vodovodu20 ★★
Obstaranie technického vybavenia pre triedený zber komunálnych odpadov - Technické služby mesta Partizánske, spol. s r.o. Rozšírenie separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Opatovská Nová Ves20 ★★
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese žiadateľa CHYŽBET SK, s.r.o. - CHYŽBET SK, s.r.o. RFID systém pre digitalizáciu monitorovania materiálového toku1
Rekonštrukcia rozvodov tepla - PPS Group a.s. Dodávka tepla a nízko potenciálneho tepla pre Nemocnicu svätého Michala a. s. v Bratislave.20 ★★
Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom - Obec Kalná nad Hronom Rekonstrukcia ulice Kukučínovej7 ★★
Centrum funkčného tréningu - Obec Kalná nad Hronom Zníženie energetickej náročnosti MŠ - Lúčik Tlmače2
Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018 - Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Územný plán zóny MATADOR10 ★★★
Cyklotrasa Rimavská Sobota - Poltár - projektová dokumentácia a súvisiace činnosti - Banskobystrický samosprávny kraj Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rimavská Sobota na rok 201820 ★★
Automatický elementárny analyzátor častíc - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Imunohematologický analyzátor15 ★★
Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne - MARBOX, s.r.o. S.A.F. Praha spol. s r.o. Lakovňa s odsávacími stenami5 ★★
Tabelačný papier - Slovenská pošta, a.s. Tabelačný papier vrátane súvisiacich služieb20 ★★★
Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s. - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. MODERNIZÁCIA STROJNÝCH ZARIADENÍ4 ★★

Vestník 13. jún 2018 (2018/116)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
DOBUDOVANIE KANALIZÁCIE OBCE GOLIANOVO - Obec Golianovo COV a kanalizácia Nižná Myšľa15 ★★
Investícia do technologických inovácií pre zvýšenie konkurencieschopnosti existujúceho podniku SL SLOVAKIA, a. s. - SL SLOVAKIA a.s. Nákup moderných výrobných technológii s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti MONTOSTROJ a.s.5
Obnova a rekonštrukcia areálu a budov Špeciálnej základnej školy Partizánske - Špeciálna základná škola Partizánske Rekonštrukcia základnej školy v Spišskom Štvrtku20
Realizácia záchytných bezpečnostných zariadení - energeticky absorpčných koncoviek - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka a montáž záchytných bezpečnostných zariadení - zvodidlá NH4 a EA koncovky6 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budov materskej školy v obci Rudinská - Obec Rudinská Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok20 ★★★
Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2 - Mária Smolenová Ján Silný Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, LS Píla na rok 201720 ★★★
Obnova IKT infraštruktúry - Zabezpečenie vysokej dostupnosti a zvýšenie bezpečnosti IP služiab - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zlepšenie IKT vybavenia všetkých oprávnených fakúlt a pracovísk univerzity7
Prístavba a rekonštrukcia materskej školy Majcichov - Obec Majcichov Prístavba Materskej školy Slovenský Grob20 ★★
Zvýšenie energetickej účinnosti verejných budov v Černíku - Obec Černík Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Turcovce20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy - obecný úrad v Očovej - Obec Očová Zníženie energetickej náročnosti, Kutúrny dom v Očovej!  20 ★★
Rozšírenie ČOV Žakovce - II. etapa - Obec Žakovce Modernizácia a rozšírenie IS EOO7
Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka - Obec Dolinka TIMX Kft. Obstaranie techniky pre prevádzku bioplynovej stanice20
Kanalizácia obce Ratnovce - Obec Ratnovce Odvádzanie a čistenie odpadových vôd.20
TRÉNINGOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKÁ S UMELOU TRÁVOU II - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením!!!  20 ★★★
Materská škola - Ďurkov, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity - Obec Ďurkov Rozšírenie kapacity MŠ v obci Zubrohlava20 ★★★
Zriadenie bezpečných dopravných koridorov a úložísk pre cyklistov v Dunajskej Strede, Časť A: Vyznačenie cyklistických pruhov, Časť C: Obnovenie vodorovného dopravného značenia cyklopruhu - Mesto Dunajská Streda Technicko - ekonomická štúdia pre prípravu a implementáciu ERTMS na koridore E3
Prístavba budovy MŠ Dvory nad Žitavou a stavebno-technické úpravy areálu - Obec Dvory nad Žitavou Relaxačno-športový areál, Streženice20 ★★
I/49 Hranica ČR/SR - Záriečie - Slovenská správa ciest Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) (v podrobnostiach dokumentácie pre územné rozhodnutie), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec - št. hranica SR/ČR5
Inovácia technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s. - Tatranská mliekáreň a. s. Technológia na výrobu a balenie mäkkých syrov11 ★★
Akumulátory pre automobily - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Akumulátory20 ★★
Zabezpečenie služieb softvérového vybavenia Microsoft, technickej podpory a súvisiacich špecializovaných služieb. - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Poskytovanie služieb podpory Microsoft premier Support4
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet12 ★★★
Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom - Západoslovenská distribučná, a.s. ZPA Smart Energy a.s. Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom9 ★★★
Služby mobilného operátora 2018 - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Služby mobilného operátora9 ★★★
Zabezpečenie údržby a SLA parametrov systému Centrálneho elektronického priečinka (IS CEP) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Údržba a rozvoj IS EVO3 ★★★
MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ a ŠPECIÁLNE PLYNY VRÁTANE ICH DOPRAVY DO MIESTA DODANIA A OSTATNÝCH SLUŽIEB SPOJENÝCH S DODÁVKOU. - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica MEDICINÁLNE, TECHNICKÉ A ŠPECIÁLNE PLYNY6 ★★★
NN Rozvádzače II - Západoslovenská distribučná, a.s. NN rozvádzače7 ★★★
Lieky ATC skupiny L01BC07 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★

Vestník 12. jún 2018 (2018/115)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Revitalizácia sídliska v obci Jaslovské Bohunice - Obec Jaslovské Bohunice 3.etapa modernizácie verejného osvetlenia v meste Humenné ( sídlisko 1,2,2a a časť Poľana)2
VSSK Gajary - rekonštrukcia - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou2
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija - Obec Veľká Čalomija Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Oščadnica11 ★★
Obstaranie 5 - osého CNC obrábacieho centra - ENLIT spol. s r.o. - ENLIT spol. s r.o. 5 osé CNC obrábacie centrum15 ★★
Poskytovanie dopravných služieb – obsluha železničnej vlečky a vykládka vagónov - Slovenské elektrárne, a.s. Dodávka traktora s vlečkou - Trnovec nad Váhom1
Frézovacie a olepovacie CNC - EUROSPAN s.r.o. Prekladateľské služby7
Nárast inovačných kapacít v ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce - ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce Chirurgický šijací materiál13 ★★★
Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. triedy - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III.triedy v správe SÚC PSK12 ★★★
Spoločná ochrana kultúrneho a prírodného dedičstva obcí Nová Bystrica a Rajcza - stavba - Obec Nová Bystrica CYKLOCESTA NA SPRÍSTUPNENIE PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V OBCI KLIN!  17
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia Veľký Krtíš - Mesto Veľký Krtíš Projekt pozemkových úprav - Janova Lehota3
Rekonštrukcia budovy - garáže - Stredná priemyselná škola strojnícka Dom HZS Zverovka a garáže – rekonštrukcia a nadstavba18 ★★★
Výstavba montovanej haly a sociálneho zariadenia - Mestské služby Topoľčany s.r.o. Skladové haly20 ★★★
Obnova budovy s. č. 493 v obci Dlhé nad Cirochou - Obec Dlhé nad Cirochou Rekonštrukcia ČOV a ČS Rožkovany8 ★★★
Zberný dvor – obec Krivany - Obec Krivany Zberný dvor v Bošanoch!  20 ★★★
Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Slovenské krízové centrum DOTYK, občianske združenie Poskytovanie odbornej pomoci a podpory obetiam obchodovania s ľuďmi4 ★★★
Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu. - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Obstaranie multifunkčných zariadení vrátane 4-ročného servisu.17 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL s.r.o. - AG FOIL s.r.o. Inovatívne technológie vo výrobnom programe spoločnosti Plastex spol. s r.o.- 2.2
Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o. - HEGE s.r.o. Univerzálna CNC Brúska13 ★★
Systémová a aplikačná podpora, rozvoj a údržba Informačného systému elektronickej správy registratúry (IS ASR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Poskytovanie služieb prevádzkovej podpory, údržby a rozvoja „Elektronického informačného systému na správu registratúry13 ★★★
Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks - Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Kolesový traktor - nosič náradia1
Výkon činnosti zauhľovania v elektrárni Vojany - Slovenské elektrárne, a.s. Palivá!  5 ★★
Sokolovňa Senica - rekonštrukcia objektu - Mesto Senica Odstránenie havarijného stavu budovy na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach a s tým súvisiace práce – oprava strechy4
Modernizácia (humanizácia) OV radu Bdtmee - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. R2 oprava osobných vozňov radu Bc, Bcee a Bceer12 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 35 – Chemické disciplíny - Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova20 ★★
Rozšírenie kapacity MŠ Margecany - Obec Margecany Rozšírenie materskej školy na ulici Legionárska v Trenčíne5
Mlieko a mliečne výrobky - Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava Mlieko a mliečne výrobky20 ★★★
Stavebné práce - profesie RD 2018-2019 - TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. ZŠ s MŠ Šarišské Michaľany, rekonštrukcie objektov1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Horovce - Obec Horovce Obnova obecného úradu Poruba20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove - Mesto Fiľakovo Komplexná obnova kultúrneho domu v obci Bukovce!  20 ★★
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MESTSKÉHO ÚRADU V TURZOVKE - Mesto Turzovka Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského úradu Liptovský Mikuláš20 ★★★

Vestník 11. jún 2018 (2018/114)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nákup nových vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom pre NDS, a.s. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu na skládku20 ★★★
Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o. - ComRebars Slovakia, s.r.o. Riadiaci systém9
Komunitné centrum Sobrance - Mesto Sobrance Rekonštrukcia objektu Základnej školy a telocvične s cieľom znižovania energetickej náročnosti2
PATA - rozšírenie kanalizácie - Obec Pata Rozšírenie kanalizácie Slovenský Grob20 ★★★
Vybudovanie cyklochodníka Pezinok-Limbach - Mesto Pezinok Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove6 ★★
TRÉNINGOVÉ FUTBALOVÉ IHRISKÁ S UMELOU TRÁVOU - SLOVENSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením20 ★★★
Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne - MARBOX, s.r.o. S.A.F. Praha spol. s r.o. Lakovňa s odsávacími stenami4 ★★
Vybudovanie vodovodu v obci Michalová - Obec Michalová Vybudovanie verejného vodovodu v obci Ráztočno2
Zneškodnenie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Zneškodnenie inštitucionálneho rádioaktívneho odpadu20 ★★★
Parkoviská Žilina – Vlčince, Solinky, Hájik, Bytčica - Mesto Žilina Rekonštrukcia MK a výstavba parkovísk20 ★★
Rekonštrukcie mostných objektov v Žilinskom samosprávnom kraji - Žilinský samosprávny kraj IS správy mostných objektov18 ★★★
KOMPOSTÁREŇ biologicky rozložiteľných odpadov Bánovce nad Bebravou - Mesto Bánovce nad Bebravou Lučenec, kompostáreň BRO16 ★★
Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - Mesto Piešťany Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká7 ★★
Zabezpečenie prevádzky, údržby a rozvoja Informačného systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja - Agentúra na podporu výskumu a vývoja Servis na zabezpečenie udržateľnosti IS EVSRŠ2
Hlasové a dátové služby mobilného operátora - Košický samosprávny kraj Výber mobilného operátora10 ★★★
Nákup kompostérov - Obec Východná Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany9 ★★★
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet - Slovenská inovačná a energetická agentúra Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne)10 ★★★
Vývoj a výroba veľkoobjemových irigačných roztokov - IMUNA PHARM, a.s. Nákup veľkoobjemových ekologických plastových kompostérov pre obec Lužianky4
Lieky ATC skupiny L01XE27 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
VÝMENA AKUBATÉRIÍ NA 2. BLOKU SE - EMO - Slovenské elektrárne, a.s. Modernizácia ZŠ a MŠ Ľubeľa20 ★★★
Vodiče AlFe a zliatinové II - Západoslovenská distribučná, a.s. Vodiče AlFe a zliatinové12 ★★★
Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s. (EVO) - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť AWL, s.r.o. Operatívny leasing osobných a dodávkových vozidiel pre DPB, a.s.20 ★★★
Vybavenie operačných sál - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Operačný stôl s ortopedicko-traumatologickým príslušenstvom20 ★★
Základné medicínske zariadenia - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Ultrazvukové medicínske prístroje10
Výletná loď - Obecný úrad Kvakovce Projekt Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu - International Youth Sport Partnership - športové potreby a atypické prvky3 ★★
ZEMNÝ PLYN - Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica Zemný plyn20 ★★★
Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkových Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M. R. Štefánika, Bratislava. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dodávka a plnenie dopravných lietadiel a vrtuľníkov prevádzkovaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky leteckým palivom JET A-1 na Letisku M.R.Štefánika Bratislava16 ★★★
Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO - Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. Vozidlo na prepravu veľkokapacitných kontajnerov!  14 ★★
Nákup železničných koľajových vozidiel pre Ozubnicovú železnicu/Tatranské elektrické železnice - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup železničných koľajových vozidiel!  20
Všeobecné antiinfekčné lieky - Nemocnica s poliklinikou Žilina Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky6 ★★★

Vestník 8. jún 2018 (2018/113)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Pražiareň výberovej kávy BigBean - technológia - BigBean, s.r.o. Národná transfúzna služba SR Občerstvenie pre darcov krvi Národnej transfúznej služby SR2
Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 1. etapa - Obec Dubník Rekonštrukcia vodovodnej siete Dubník – Dvor Mikuláš, 2. etapa18 ★★
Zlepšenie prepojenia ciest okresov Zywiec a Námestovo so sieťou TEN-T a posilnenie cezhraničnej spolupráce - Žilinský samosprávny kraj Miestne komunikácie „Za Kordoškovou“ v obci Lackovce12 ★★
Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia - 1. etapa - fasády a spevnené plochy - Mesto Hlohovec Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – 1. Etapa – SO 103 časť A – 1NP3 ★★
Obnova objektu ZUŠ Lipany - Mesto Lipany Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá20 ★★★
Rekonštrukcia rozvodov sídliska Medzev - Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Rekonštrukcia potrubných rozvodov – sídl. Juh, Kalná nad Hronom13 ★★
Doplnenie techniky pre triedený zber, Palárikovo - Obec Palárikovo Nákup technologického vybavenia vozidlá na triedený zber pre projekt: Intenzifikácia separovaného zberu v meste Prešov.20 ★★
Rekonštrukcia a modernizácia cesty III/2018 Čadca - Milošová - Žilinský samosprávny kraj Modernizácia cesty II/545 a III/3505 (III/545024) Zborov-Stebnicka Huta9
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o. - BSystems, s.r.o. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Vákuová naparovacka3 ★★
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Kreditné karty na čerpanie pohonných hmôt6 ★★
Fiber laserový deliaci stroj pre plech a tyčový materiál - TOMARK, s.r.o. Objednávky k Rámcovej Zmluve č. 4600006769 -Konštrukčné plechy pre opravy zariadení-- I. Kv. 201311 ★★
Nákup inovatívnych technológií-II. - KOVAL SYSTEMS, a. s. CNC drevoobrábacie centrum20 ★★
Kompostéry - Obec Východná Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany9 ★★★
Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom. - Mesto Žiar nad Hronom Dažďové záhrady a výsadba stromov v meste ZVolen!  5 ★★
Červenica – infraštruktúra, zmena stavby pred dokončením - výstavba vodovodu - Obec Červenica Výstavba výrobno-prevadzkového objektu11
Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer - Obec Cífer Protipovodňové opatrenia obce Vlachy20 ★★★
Komunitné centrum Zborov - Obec Zborov Komunitné centrum Poštárka, Bardejov14 ★★
Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce - AGRAX, spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ s KD Stránske20 ★★
Zabezpečenie odberu, transportu, analýz vzoriek palív a s nimi súvisiace služby - Slovenská inšpekcia životného prostredia Zabezpečenie odberu, transportu a analýz vzoriek automobilového benzínu, motorovej nafty, skvapalneného ropného plynu,lodných palív, vykurovacieho oleja ťažkého a vykurovacieho plynového oleja6 ★★★
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Rozvoj informačného systému PATRICIA v časti registrov typu "V"16 ★★
Veľkoplošný aglomerovaný materiál, doplnky a polotovary z masívu - Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dodávka inovatívnych technológií4
Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzačov o zamestnanie - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Zvyšovanie uplatnenia príslušníkov MRK na trhu práce2
Dodávka chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zabezpečenie chemikálií, reagencií a spotrebného materiálu pre výkon expertíznej činnosti20 ★★★
Zníženie emisií zo stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia v spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, a.s. - Fagor Ederlan Slovensko, a.s. KMA Umwelttechnik GmbH Odsávacie zariadenia na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov3 ★★
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany - technológia - Mesto Piešťany Kompostáreň BRO?  10 ★★★
Zemianske Kostoľany - plynofikácia a zateplenie objektov - R - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Súbor LC Jedľové Kostoľany, Inovec1
Virtuálna privátna dátová komunikačná sieť - Generálna prokuratúra SR Virtuálna privátna dátová sieť2 ★★★
Služby štandardnej podpory a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IaaS, časť 1 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „Poskytnutie štandardnej technickej podpory softvérových produktov Oracle“!  8 ★★
Servis výpočtovej, reprografickej, laboratórnej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre Technickú univerzitu v Košiciach - Technická univerzita v Košiciach Servis výpočtovej, reprografickej, dátovej a audiovizuálnej techniky, vzduchotechniky a prístrojového vybavenia pre TUKE16 ★★★
Služby mobilného operátora - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Telekomunikačné služby mobilného operátora12 ★★★
Lôžka - Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. nemocničné lôžka9
Dodávka ťahačov návesov s usporiadaním náprav 6x4 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nákladný automobil: ťahač a náves11 ★★
NÁJOM VOZIDIEL AMBULANCIÍ ZZS S PRÁVOM KÚPY - Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava Sanitné vozidlo pre ZZS!!!  7

Vestník 7. jún 2018 (2018/112)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Technologické zariadenie na fyzikálnu rafináciu repkového oleja - BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves Dodanie olejov, vrátane distribučných služieb20 ★★
Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa - Mesto Šaľa Modernizácia a rozšírenie IS EOO20 ★★
Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov - Hi-Reklama, s.r.o. Kornfeil spol. s r.o. Nákup technológie pre pekáreň1
Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku - II. etapa - PRK - Mesto Prievidza Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku20 ★★★
SZĽH infra - hokejové strelnice - SZĽH Infra, s.r.o. Výstavba biatlonovej strelnice Králiky.5 ★★★
Prístroje na validáciu a servis - Miracle Network, s.r.o. Servis CT prístroja3
Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy - Mesto Krásno nad Kysucou Rekonštrukcia turistickej chaty a areálu Slaná Voda4
MOBILNÝ OPERÁTOR - Slovenská inšpekcia životného prostredia Služby mobilného operátora9 ★★★
Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica - Mesto Banská Bystrica Parkovisko sídlisko Mier - Bezručova ulica, Spišská Nová Ves7
Stavebné úpravy na objekte obecného domu - obecného úradu Pravenec - Obec Pravenec Obnova obecného úradu Poruba20 ★★★
„Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica.“ - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Rekonštrukcia striech objektov TU vo Zvolene14
Informačný portál stavebnej a dopravnej techniky - FANCY PHARMACY, a.s. Portál cestovného ruchu17 ★★
Štúdia rehabilitačných opatrení v rámci projektu DaReM - Danube Rehabilitation Measures - VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Veľké Kozmálovce, usmernenie povodňových prietokov a eliminácia usadzovania sedimentov v zdrži1
Rekonštrukcia prístupovej miestnej komunikácie-ul. Trhovište časť B - Mesto Kežmarok Rekonštrukcia miestnej komunikácie Borová!  20 ★★

Vestník 6. jún 2018 (2018/111)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach - Obec Čakanovce Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves20 ★★
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Okoč (VO2) - Obec Okoč Obstaranie 3 ks kontajnerov do zberného dvora – Obec Búč20 ★★★
Rekonštrukcia rozvodov tepla v Detve - PPS Group a.s. Dodávka tepla a nízko potenciálneho tepla pre Nemocnicu svätého Michala a. s. v Bratislave.20 ★★
Nákup a dodanie meteorologického radaru - MicroStep-MIS, spol. s r.o. Sejscom SC Prenosný interferometrický radar s príslušenstvom1
Implementácia inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobe plastových okien a dverí II. - BRUVO Slovakia s.r.o. Dodávka CNC11
Múzeum školstva a pedagogiky - prestavba budovy ZŠ Charkovského - Centrum vedecko-technických informácií SR Rekonštrukcia a rozšírenie budovy ZŠ a MŠ v Rakúsoch12
Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkovej ulici č. 17-31 - Mesto Prievidza Miloš Buček - TEMPRO HBV Čadca - Kyčerka, II. etapa7
VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Rekonštrukcia ZŠ v Novákoch – ul. J.C. Hronského - elektroinštalácia9 ★★★
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky - Centrum vedecko-technických informácií SR "Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky" pre projekt "Moderná škola v 21. storočí"20 ★★★
Rozšírenie výroby v CSM Industry s.r.o. o výrobu automobilových podvozkov - CSM Industry s.r.o. vysokozdvižná plošina na automobilovom podvozku8 ★★
Rozšírenie výroby v BW Hydraulics a.s. o výrobu hydraulických komponentov - BW Hydraulics a.s. Obstaranie hydraulických zariadení12 ★★
Rast a posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti SORBEL s.r.o. - SORBEL s.r.o. Dodávka technológie a zariadenia pre spracovanie mäsa20 ★★
Zimný štadión Harmincová, Bratislava – Dúbravka: Výstaba tribúny - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy Miroslav Greško - BIELOSTAV Zimný štadión, Banská Bystrica - prestavba južnej tribúny II. etapa,20 ★★
Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50 - COOPBOX Eastern, s.r.o. Linka na výrobu foriem pre výrobu obalov zo skla20 ★★
Hokejbalová hala-zmena dokončenej stavby, prístavba k tribúne futbalového ihriska - Mesto Spišská Belá Výstavba športovej haly s tribúnou a futbalového ihriska v meste Spišská Belá5 ★★

Vestník 5. jún 2018 (2018/110)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Automatizované pracovisko pre konzervovanie a balenie LR - SPINEA, s.r.o. Automatizované ohýbacie pracovisko13
Teleskopický manipulátor - Technické služby, s.r.o. Teleskopický manipulátor20 ★★★
Obecný úrad Hradište – zvyšovanie energetickej účinnosti vrátane zatepľovania - Obec Hradište Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy obecného úradu v obci Turcovce20 ★★★
Nákup technologického zariadenia - Ing. Peter Beňo - KOVOPRODUKT JaR DIGITAL - kuželky, bowling s.r.o. Kolkáreň Rakovice - dodávka a montáž technológie.12 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Rohovce - Obec Rohovce Viktor Kvaššay VK-SOK staveb. a obch. kontraktor Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Pružine20 ★★★
Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - Obec Vojany Obnova obecného úradu Poruba20
Komunitné centrum Kružlová - Obec Kružlová Komunitné centrum Poštárka, Bardejov6 ★★★
Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra - Mesto Nitra Nájomný bytový dom 2x7 b.j. Hul20 ★★
Rekonštrukcia MŠ Družstevný rad 22 - Mesto Štúrovo Rozšírenie odstavných plôch na Ul. Družstevná, Bánovce nad Bebravou.5 ★★
Komunitné centrum v obci Ražňany - Obec Ražňany Komunitné centrum Slavkovce2
Služby mobilného operátora - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora10 ★★★
Inovácie v pekárni MIPEK - MIPEK s.r.o. Prístavba a stavebné úpravy pekárne OBECNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.6
Inovácia výroby spoločnosti P M R , s.r.o - P M R , s.r.o. F.M.T. Group s.r.o. Inováciou technológií v prospech kvality výroby4 ★★

Vestník 4. jún 2018 (2018/109)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis - Západoslovenská distribučná, a.s. Nákup PC, monitorov, notebookov19 ★★★
Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Stropkov - Mesto Stropkov Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb 201720 ★★★
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania detí v MŠ Kalinčiakova - Mesto Zlaté Moravce Rekonštrukcia s modernizáciou a prístavbou ZŠ a MŠ, Koškovce7
Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach - Reedukačné centrum Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Koprivnica20 ★★
Opravy, údržba a periodické prehliadky cisternových vozidiel - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Periodické revízie, nálezové opravy, neplánované opravy a údržba cisterien, cisternových prívesov a cisternových automobilov ADR4
Monitoring využitia ekoduktu Moravský sv. Ján zverou počas prevádzky. - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. HBH Projekt spol. s r.o. Monitoring bioty, ovzdušia a hluku na R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie, I. a II. etapa počas prevádzky.20
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Rekonštrukcia objektov SPU v Nitre2
Materská škola pre 140 detí v obci Kecerovce - Obec Kecerovce Materská škola Buzica - stavebná časť20 ★★★
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ BUDOVY Materská škola, Nábrežie Rimavy, Hnúšťa - Mesto Hnúšťa ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCEJ VEREJNEJ BUDOVY, MŠ Klokočova, Hnúšťa20 ★★★
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sihelné - Obec Sihelné Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
Rekonštrukcia vnútrobloku Tabán v meste Šahy - Mesto Šahy Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská4 ★★★
Odstránenie havarijnej situácie v Školskom bazéne ZŠ A. Dubčeka na Majerníkovej ul. č. 62 v Bratislave - Mestská časť Bratislava - Karlova Ves TONEX Komárno s. r. o. „ Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči „13
Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre (II.) - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Výmena výplní otvorov na ZŠ P. Jilemnického 1035/2, Zvolen13 ★★
Príprava a dodávka stravy - Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia Príprava a dodávka celodennej stravy20 ★★★
Odvoz ihličnatého dreva na ES Diviaky - Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Odvoz drevnej hmoty na ES Radvaň9 ★★
Zabezpečenie dopravy a ubytovania - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb GADTOURS , s. r. o. Študijná cesta Londýn20 ★★
Technologické zariadenie na výrobu špeciálnych oceľových profilov - POLYNOVA, spol. s r.o. Inovácia výroby plneného profilu2
Technológie konzervárenskej linky. - Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Obstaranie fľaškovacej linky20 ★★★
Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými OST - 1.etapa – Prepojenie CTZ Nitra Párovce – VS1 Klokočina - Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave Nitra - Klokočina a Diely za centrálny rozvod tepla s domovými odovzdávacími stanicami tepla - projekčné práce5
Obstaranie inovatívnej technologickej linky pre výrobu výrobkov a povrchovú úpravu plošných materiálov - POLYSTON s.r.o. CoroMedical s.r.o. Povrchová úprava kovov!  5
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok - Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. "Stravovanie zamestnancov Mesta Levoča prostredníctvom stravovacích lístkov"20 ★★★
Kanalizácia a ČOV obce Bátorove Kosihy - Obec Bátorove Kosihy Kanalizácia Veľký Meder20 ★★★
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe - Štatistický úrad Slovenskej republiky Štátna štatistika Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2010 - 20122
Podpora SAP Standard Support pre licenciu k SAP Software, pre licenciu SAP-PI a pre licenciu SAP-NW Foundation - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Zabezpečenie služieb podpory SAP licencií20 ★★★
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov - Národná transfúzna služba SR Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi4 ★★
Inovácie vo výrobe spoločnosti PROFI JM - PROFI JM, s.r.o. Zavádzanie inovatívnych technológií do výroby s cieľom podpory zamestnanosti MRK – Moderná tlačiarenská technológia9
Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia je konkurencieschopnosti - Maja s.r.o. Materiálno-technické vybavenie laboratórií, laboratórne prístroje a zariadenia20 ★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti subjektu Dušan Papiak DPD prostredníctvom inovácií - Dušan Papiak D P D Dvojhriadeľová hranolovacia píla 220 ★★
Inovácie produkcie biopotravín - APEKA, s. r. o. Inovácia procesu produkcie žiaruvzdorných hmôt2
Moderná obrábacia technika - BRIDGE - CNC, s.r.o. Nákup inovatívnych technológií15 ★★
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Elektronický osobný radiačný detektor s dozimetrom3 ★★★
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania /NARMSP/ Operatívny lízing20 ★★
Nákup náhradných dielov na autobusy SOLARIS. - Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Marián Troliga-MT Náhradné diely na autobusy značky SOLARIS14 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PALOMA SLOVAKIA, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií - PALOMA SLOVAKIA, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MT SOLAR s.r.o. nákupom inovatívnych technológií20 ★★★
3-vrstvová koextrúzna linka - J&B RECYCLING s.r.o. Dodávka a montáž plnoautomatickej umývacej linky pre NBS.20 ★★★
Inovácia hrubej deliacej linky v spoločnosti BarCom spol. s r.o. - BarCom spol. s r.o. Product Assistance s. r. o. Zvýšenie konkurencieschopnosti modernizáciou hrubej deliacej linky7 ★★
Zabezpečenie technického vybavenia „Zberný dvor Zavar“ - Obec Zavar Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu – Teleskopický nakladač12 ★★
CNC dlhotočný automat s podávačom tyčí - OLEJÁR, spol. s r.o. CNC sústruhy8 ★★
Dodanie reklamných a darčekových predmetov - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávka reklamných predmetov pre UKF v Nitre3

Vestník 1. jún 2018 (2018/108)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Výstavba miestnych komunikácií, výstavba a rekonštrukcia chodníkov v obci Družstevná pri Hornáde - Obec Družstevná pri Hornáde Výstavba chodníkov a miestnych komunikácií v obci Lúčka20 ★★★
Petrovany - vodovod - Obec Petrovany Rozšírenie verejného vodovodu Rudina - časti Zadky, U Slivku16 ★★
Modernizácia verejného osvetlenia - Obec Rovinka Modernizácia verejného osvetlenia v obci Miloslavov s použitím LED technológie20 ★★★
Prístavba MŠ Kurov - Obec Kurov Obnova Materskej školy20 ★★★
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II - Výskumný ústav vodného hospodárstva Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách (EVO)4 ★★
Rozvoj kreatívneho potenciálu Nahrávacieho štúdia Modrá Nota - Modrá Nota, o.z. RPIC Prešov Strategické ekonomické štúdie pre projekt Výskumné centrum Žilinskej univerzity ITMS kód 262202201834
Obstaranie rezacieho stroja - FIBER LASERA spoločnosti RENOST, s.r.o. - RENOST, s.r.o. Obstaranie laserového rezacieho zariadenia11
Zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti ZVS IMPEX, a.s. - ZVS IMPEX, akciová spoločnosť CNC sústruh12 ★★
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách!  20 ★★★
Linka na osádzanie THT - Events, cathering and marketing, s.r.o. Nákup výpočtovej techniky pre informačný systém Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. vrátane súvisiacich komponentov6
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Kardioplegické sety s príslušenstvom1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Slaská (VO2) - Obec Slaská Obstaranie strojno-technologického vybavenia – obec Brestovec20 ★★★
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2021 - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Dodávka elektrickej energie na rok 201620 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o. zavedením technologických štandardov INDUSTRY 4.0 - II. - BJ Energy, s.r.o. Hydraulický ohraňovací lis!  6
Kúpa triediaceho manipulačného stroja s automatickými plastifikačnými komorami - DYHA TIROLA s.r.o. Manipulačné logistické pracovisko4 ★★
Rekonštrukcia fasády budov MF SR a klimatizácia budov MF SR a vykonávanie odborných servisných činností - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Dodávka a montáž klimatizácie v HP a v OPLDZ!!!  17 ★★
Vstrekovacie lisy s príslušenstvom a perifériami vrátane chladenia - SERPENS, s.r.o. Realizácia inovačných opatrení v HTP Slovakia Vráble s.r.o.10 ★★
Dodanie brzdových klátikov - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. EURO-METALL Öntödei Korlátolt Felelősségű Társaság Nákup brzdových klátikov.6 ★★★
Revitalizácia areálu a rozšírenie kapacity MŠ v Trenčianskej Turnej - Obec Trenčianska Turná Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
Inovatívna technológia na spracovanie etikiet - FLEXOPRINT, s.r.o. Etikety a termotransférové pásky pre Národnú transfúznu službu SR1
Výmena dielu RTG lampy pre CT prístroj - NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Oprava CT prístroja - výmena RTG lampy20 ★★★
Technológia pre zhodnocovanie BRO - MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Technické zabezpečenie triedenia a zhodnocovania BRO v obci Lučatín20 ★★★
Zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti ZVS IMPEX, a.s. - Logický celok 1 a Logický celok 2 - ZVS IMPEX, akciová spoločnosť MAPRO spol. s.r.o. Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - Press s.r.o.13 ★★
Zvýšenie kapacity materskej školy na ulici Bartókova, Štúrovo - Mesto Štúrovo Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy obecného úradu Svätý Peter20 ★★
Novostavba materskej škôlky - Obec Turie NOVOSTAVBA MATERSKEJ ŠKÔLKY20 ★★
Regranulačná linka na spracovanie termoplastov - Remarkplast Slovakia, s.r.o. Technologická linka na spracovanie mlieka20 ★★★
Rozšírenie verejného vodovodu - Kalinovo - Obec Kalinovo Jozef Harvan-Staviva obchodný sklad Humenné Nákup tovarov pre svojpomocnú výstavbu 3 rodinných domov v osade Podskalka14 ★★
IBV Panské diely-Dubová ul., Orechová ul. Jaslovské Bohunice - Obec Jaslovské Bohunice IBV Panské Diely Jaslovské Bohunice - Chodníky ulica Jabloňová 1 a 2, ostatné nezrealizované chodníky10 ★★
Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec - Mesto Senec Nadstavba materskej školy, Horné Orešany!  20 ★★★
Prepravná plošina FLATRACK - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Prenájom vysokozdvižnej plošiny s obsluhou8
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu - CDL, spol. s r.o. F.M.T. Group s.r.o. Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.3
Arboristické orezy vo verejnej zeleni - Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Údržba verejnej zelene na území mesta Prešov11 ★★★
Akumulátory pre osobné, úžitkové a nákladné automobily - Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Akumulátory20
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom18 ★★★

Vestník 31. máj 2018 (2018/107)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Inovácia procesov – významné zlepšenie výrobného postupu firmy micropix - micropix, s.r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.1
"Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lesné" - Obec Lesné Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Obstaranie zariadení na tlač a spracovanie tlačovín - G & H, s.r.o. Tlačoviny (EVO)3
Dodávka vinárskej technológie (opakované verejné obstarávanie) - ELESKO Trading a. s. Rozšírenie a zefektívnenie separovaného zberu komunálnych odpadov v meste Považská Bystrica a integrovaných častiach -technická časť12 ★★
CNC AUTOMATICKÁ PÁSOVÁ PÍLA - BOTH, s.r.o. Formátovacia píla a CNC obrábacie centrum20 ★★
Tlakový lejací stroj - MOPS PRESS, s.r.o. Tlakový lejací stroj3 ★★
Výstavba materskej škôlky a rekonštrukcia kuchyne - Obec Hôrka Rekonštrukcia materskej škôlky20 ★★★
Adivit s.r.o.-energetické úspory. - ADIVIT, spol. s r.o. MK STAVGROUP, s.r.o., Energetická úspora budovy Gymnázia M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom13 ★★
ZŠ Vlkanová - Rekonštrukcia 1. NP a adaptácia pôjdu na učebne - Obec Vlkanová Obecný dom Donovaly11 ★★
BUS pruh Popradská - Svornosti (2) - Generálny investor Bratislavy (GIB) Križovatka Hodonínska - Vrančovičova v Bratislave1
Zimný štadión – rekonštrukcia (stavebné práce), 1. etapa - Mesto Prešov Zimný štadión - rekonštrukcia10
Dodávka garantovanej energetickej služby - Obec Brestovany Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže10 ★★

Vestník 30. máj 2018 (2018/106)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rekonštrukcia strechy - Správa majetku Košického samosprávneho kraja Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy20 ★★
MČ Stred – Detské ihrisko Karpatská - Mesto Trenčín MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE20
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly - ZTS TEES VOS, a.s. - ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly20 ★★★
Nadstavba blokov A, B budovy materskej školy - Mesto Senec ZLEPŠENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU PROSTREDNÍCTVOM REKONŠTRUKCIE A ENERGETICKÝCH ÚSPOR III. ZŠ. CHALUPKU PRIEVIDZA20 ★★
Zberný dvor Šoporňa - Obec Šoporňa Zberný dvor Malinovo20 ★★★
Nákup inovatívnej technológie na spracovanie dreva - VELM, spol. s.r.o. - VELM, spol. s r.o. Inovatívna technológia na výrobu a spracovanie polyuretánu v spoločnosti SLOVRES a.s.20 ★★★
Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby - Obec Turčianske Jaseno Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Podvysoká 34520 ★★
Inovácia výrobných procesov v spoločnosti Applied Meters, a.s. - Applied Meters, a.s. DACH, s.r.o. – Rozšírenie a inovácia podnikateľskej činnosti3
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe - Štatistický úrad Slovenskej republiky Štátna štatistika Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky pre roky 2010 - 20122

Vestník 29. máj 2018 (2018/105)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Gymnázium, Hlinská, Žilina – stavebné úpravy hygienických zariadení – telocvičňa, zázemie - Žilinský samosprávny kraj Telocvičňa pre ZŠ Ružomberok - Černová19 ★★
Rekonštrukcia priestorov pre základnú školu Kysucká 14, Senec - Mesto Senec Mäso a mäsové výrobky pre ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto13
Technológie na spracovanie plastov a výrobu metličiek - VERSACO s.r.o. MAPRO spol. s.r.o. Rozšírenie výroby plastov s doplnením kovových výliskov1
Prestavba futbalového štadióna v Dunajskej Strede - DAC ARÉNA, a.s. Prestavba futbalového štadióna DAC18 ★★
Rekonštrukcia a obnova objektov v areáli DSS Domovina v Žehre-Hodkovce - Prevádzková budova - Košický samosprávny kraj DSS Petrovany - Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany4
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva - UNIVERZITA J. SELYEHO Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva16 ★★
Výroba BIO pečiva - Mise en place s.r.o. Kornfeil spol. s r.o. Výrobná technológia pekárne4 ★★
Obstaranie inovatívnej technológie na výrobu predného a zadného profilu jednostranného schodíka - ALOSS, s.r.o. Nákup jednostranného automatického olepovacieho stroja3
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" „HW pre potreby ŽSR“2 ★★
Cyklochodník ul. Masarykova (medzi ul. Kuzmányho a ul. Hurbanistov) - Mesto Prešov Cyklochodník , Mníchovský potok - Mokrolužský most v Bardejove3
„Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CDL, spol. s r.o. – Logický celok č.1” - CDL, spol. s r.o. TAJMAC-ZPS, a.s. CNC RIADENÉ 3-OSÉ VERTIKÁLNE FRÉZOVACIE OBRÁBACIE CENTRUM12 ★★
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o. - BSystems, s.r.o. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Vákuová naparovacka3 ★★
Rozšírenie kapacít MŠ Muškátová – MČ Košice Západ stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov: Stavebné práce - Mesto Košice Upratovacie a čistiace služby1
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina - NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Prístavba VÚZ Bystrina4 ★★
Nákup inovatívnych technológií-III. - KOVAL SYSTEMS, a. s. CNC drevoobrábacie centrum1
Prístroje na validáciu a servis - Miracle Network, s.r.o. Servis CT prístroja3
Prístavba materskej školy v Obci Široké 2 - Obec Široké Zateplenie objektu materskej školy, Poluvsie20 ★★

Vestník 28. máj 2018 (2018/104)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma - Obec Gemerská Poloma Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - tovary20 ★★★
Autobatérie pre potreby DPB, a.s. - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Služby informačnej a dátovej podpory (SIDP) prostredníctvom databáz a počítačového programu ako služby pre orgány a organizácie ÚSŠ.1
Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov pod rómskymi obydliami v rómskych osídleniach - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Poskytovanie služieb v súvislosti s deratizáciou a dezinsekciou osád s rómskym obyvateľstvom4
Rekonštrukcia organa v Konkatedrále sv. Mikuláša, Prešov - I. etapa - Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov Verejný vodovod III. etapa12
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).20 ★★★
Zariadenie pre seniorov v Humennom - Mesto Humenné Zariadenie pre seniorov1
Priemyselný park Žitný ostrov – Kostolné Kračany - Obec Kostolné Kračany Dažďová kanalizácia IPZ Záborské20 ★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti CMF Slovakia s.r.o. - CMF Slovakia s.r.o. Inovácia výroby spoločnosti P M R , s.r.o12 ★★★
Drienica – zberný dvor – tovary - Obec Drienica Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín!  20 ★★★
Služby umožňujúce upgrade na najnovšiu verziu existujúcich licencií Fabasoft a zabezpečenie štandardného licenčného maintenancu pre licencie Fabasoft eGov Suite - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Zabezpečenie servisných a systémových služieb pre informačný systém Fabasoft5 ★★
Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť RAILTEC s.r.o. Servis a údržba automatických koľajnicových mazníkov RME235 DUO PACK6 ★★
Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave - Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave.20 ★★★
Palivá - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Palivá!!  8 ★★
Tovary a služby pre dátové centrá - Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Starostlivosť a podpora klimatizácie Dátového centra v Bratislave a Záložného dátového centra v Nitre1
Periodické hodnotenie jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení medzisklad vyhoretého paliva (MSVP) a technológie na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (TSÚ RAO) - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Prvé periodické hodnotenie aktuálneho stavu jadrového zariadenia FS KRAO Mochovce po uvedení do prevádzky11 ★★
Bezpečnostné prehliadky, revízie, technické kontroly a opravy železničných vozňov - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Rekonštrukcia motorových vozňov radu 810 a pívesných vozňov radu 011 na motorové jednotky v zložení motorový vozeň a riadiaci vozeň s pevným spojením10 ★★
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia Dodávka zdravotníckej techniky a zariadení pre Polikliniku Sabinov, n.o. v rámci projektu: Modernizácia Polikliniky Sabinov, n.o20 ★★★
Nákup elektrickej energie na roky 2019 - 2020 - Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka elektrickej energie!  20 ★★★
Obstaranie pásovej píly, uhlovej píly a paletovacej linky - DREVINSLOVAKIA, spol. s r.o. - DREVINSLOVAKIA spol.s r.o. Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2!  20 ★★★
Mobilný RTG systém a príslušenstvo - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Mobilný RTG prístroj20 ★★
Vybavenie učební digitálnymi pomôckami a technikou - Stredná odborná škola Budovanie a rozširovanie odborných kapacít ZŠ s MŠ Ľubotín - prístavba objektov pre špecializované učebne20 ★★
Oftalmologiká - Nemocnica s poliklinikou Žilina Oftalmologiká!  9 ★★★
Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá15 ★★★
Fontána, Československej armády - Mesto Banská Bystrica Rekonštrukcia ZŠ - Československej armády č. 22, Prešov9 ★★
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY GAZDOVSKÝ RAD V MESTE ŠAMORÍN II - Mesto Šamorín STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY20 ★★★
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB!!  7 ★★

Vestník 25. máj 2018 (2018/103)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO2) - ProWire s.r.o. Nákup inovatívnej technológie do spoločnosti VAPKA s.r.o. za účelom zvýšenia jej konkurencieschopnosti5
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Kancelárske potreby pre Národnú transfúznu službu SR.2
Rekonštrukcia plavidla - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Plavidlo7 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel, Kšinná na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Milan Hagara Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Dubodiel na rok 201720 ★★★
Manipulačná technika na nakladanie s odpadom - Technické služby, s.r.o. Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Dunajská Streda20
Podpora inovácií v spoločnosti Trendwood-twd, s.r.o. - Trendwood-twd, s.r.o. „Moderná technológia výroby nábytku – Trenab, s.r.o.“?  20 ★★★
CNC stroje na rezanie a tvarovanie kovov - HYKEMONT spol. s r. o. Dodávka CNC17 ★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov - SOLAR Real, s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti budovy súp.č. 64 v obci Fričovce20 ★★★
Inovatívne technológie do výroby doplnkov výživy - BEST SORTIMENTS, s.r.o. MAPRO spol. s.r.o. Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - Press s.r.o.1
Služobné motorové vozidlo - Dopravný úrad Dodanie osobného motorového vozidla.20 ★★
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o. - KRAJN s. r. o. Elektrický mostový žeriav4
Implementácia inovatívnej technológie obrábania plastových a kovových profilov pri výrobe plastových okien a dverí - BRUVO Slovakia s.r.o. Dodávka plastových okien pre bytový dom 8 b.j.15
Falcovačka - POLYGRAF PRINT spol. s r.o. DNA - HRM analyzátor1
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra - Nitriansky samosprávny kraj Zateplenie jednotlivých pavilónov ZŠ Rosina20
Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Kysuca, spájajúca mestské časti Brodno a Vranie - Mesto Žilina Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Detviansky potok v Detve7
Rekonštrukcia a prístavba dokončenej stavby Materskej školy, Moravany nad Váhom - Obec Moravany nad Váhom Prístavba Materskej školy Slovenský Grob20 ★★
Revitalizácia vnútrobloku v meste Senica - Mesto Senica Ing. Mária Weberová - INTERSYSTEM Revitalizácia vnútrobloku Slatinská, Bratislava - Vrakuňa20 ★★
Kancelárske potreby - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum TSV Papier - Tibor Varga Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb pre potreby mesta Banská Bystrica14
Vápenec pre odsírenie a vápenec pre fluidný kotol - Slovenské elektrárne, a.s. Vápenec pre fluidný kotol a vápenec pre odsírenie6 ★★★
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP na objektoch 4 SOŠ - Bratislavský samosprávny kraj Rekonštrukcia SOŠ, Volgogradská 1, Prešov (do 31. 8. 2008 SOU stavebné)1
Elektronické komunikačné služby pre potreby ÚDZS - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ústredie) Virtuálna privátna dátová sieť3
Grafické, tlačiarenské a knihárske služby - Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Grafické, tlačiarenské a knihárske služby na zabezpečenie edičnej, publikačnej a s tým súvisiacich činností UPJŠ v Košiciach3 ★★★
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave. - Hlavné mesto SR Bratislava Revitalizácia vybraných zelených plôch v obci Horné Srnie vrátane ich údržby.1
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu - CDL, spol. s r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.2 ★★
Nákladný automobil: ťahač a náves - DOPABAL s.r.o. Nákladné vozidlá19 ★★
Dodávka liekov - II. etapa - Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Dodávka liekov - I. etapa10 ★★★
Materiálno technické zabezpečenie projektu nakladania s odpadom - Technické služby, s.r.o. Kompostáreň - Skalica - technická časť20
Technické vybavenie Zberného dvora - Hliník nad Hronom - Obec Hliník nad Hronom Dodanie technológie na vybavenie zberného dvora obce Unín20 ★★★

Vestník 24. máj 2018 (2018/102)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Cestička pre chodcov a cyklistov Ulica hlboká - Mesto Trnava Cyklochodník na Rybníkovej ulici v Trnave16 ★★
Údržba a opravy fontán vo vlastníctve mesta Trnava - Mesto Trnava Námestie Velčice12 ★★
Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch - Mesto Lipany Rekonštrukcia výťahov II. etapa20 ★★
Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ - Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ zapríčinených cudzím zavinením.6 ★★★
Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne - Mesto Trenčín Námestie SNP Rajecké Teplice-stavebné úpravy a novostavba!  6
Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany - Obec Malé Trakany Nájomný bytový dom, Dlhá - 13 b. j. + TV20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave - Mesto Trnava Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30, Radničné námestie Bardejov20 ★★
Výrobná linka pre povrchové úpravy a tepelné spracovanie kovových dielov - HPM HEAT SK, s.r.o. Terče kovové12
Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Spišský Hrušov. - Obec Spišský Hrušov Zníženie energetickej náročnosti objektu škôlky v Kameničnej20 ★★
Zvýšenie triedeného zberu v obci Kováčovce - Obec Kováčovce Zintenzívnenie triedeného zberu odpadov v obci Dolná Súča20 ★★
Lieky ATC skupiny B02BD02 - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Lieky ATC skupiny L04AA2720 ★★★
I/66 Popová - Hranovnica - Slovenská správa ciest I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty6

Vestník 23. máj 2018 (2018/101)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov - MPC PLUS spol. s r.o. SARP spol. s r.o. Výrobná linka - cestoviny5 ★★
Slovenské Kartingové Centrum - SLOVAK KARTING CENTER, s.r.o. Revitalizácia centra obce Lužianky4 ★★
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Ratkovské Bystré - Obec Ratkovské Bystré Vybudovanie zberného dvora v obci Muráň20 ★★
Priemyselný park Detva - Trstená, Inžinierske siete - Mesto Detva Inžinierske siete k IBV Rovinky II.a etapa1
Dom smútku v obci Michajlov - Obec Michajlov Dom smútku Proč20 ★★★
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKÁ ŠKOLA STRÁŇAVY - Obec Stráňavy Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★
Rekonštrukcia a modernizácia športového areálu - Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej6
Inovácia technologického procesu výroby a rozšírenie technologických možností pri výrobe nadrozmerných prepravných obalov z vlnitej lepenky - Big Box, s.r.o. Výsekový poloautomat na výrobu obalov z lepenky5 ★★
Dodávka meteorologických údajov zo SHMÚ pre jednotný cestný meteorologický systém BorrmaWeb - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský hydrometeorologický ústav Dodávka meteorologických údajov zo SHMÚ pre jednotný cestný meteorologický systém BorrmaWeb3 ★★★
INTENZIFIKÁCIA TRIEDENÉHO ZBERU V OBCI UDIČA _STAVBA - Obec Udiča Intenzifikácia triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Horné Srnie – časť stavebné práce5
Zariadenia pre technologické spracovanie mäsových a mliečnych výrobkov - Patrik Vlček Vybudovanie prevádzok spracovania mliečnych a mäsových výrobkov, Senica20 ★★★
Revitalizácia centra obce Čierny Balog - Obec Čierny Balog Revitalizácia centra obce Jánovce20 ★★
Technológia zberného dvora - Zberný dvor, TSM Dubnica nad Váhom - TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Zabezpečenie registračnej dokumentácie k novej liekovej forme - BIOMIN, a.s. Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.3
Rekonštrukcia domu smútku v obci Senohrad - Obec Senohrad REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA DOMU SMÚTKU – NIŽNÁ PISANÁ20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly - GURMAN, s.r.o. SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia20 ★★★
Monitoring podnikateľského prostredia – analýzy - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania /NARMSP/ Monitoring vplyvov stavby rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť na životné prostredie4
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Tvrdomestice - Obec Tvrdomestice Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu obce Nižný Mirošov20 ★★★
Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022-Most cez potok Malina-Malacky - Regionálne cesty Bratislava a.s. „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
DODÁVKA MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ, WEBOVÉHO PORTÁLU A TECHNICKÉHO VYBAVENIA - Profeee s. r. o. Mobilný operátor1
Nákup domácich plastových kompostérov - Obec Svinná Zavedenie separácie biologicky rozložiteľných odpadov obci Horné Pršany6
Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie - BGV, s.r.o. SVÄTÝ JUR, Partizánska ulica - rekonštrukcia20 ★★★
Rozšírenie dopravných a logistických služieb spoločnosti SPEED LINE, s.r.o. (VO2) - SPEED LINE, s.r.o. Automatický logistický buffer a prekladač vrátane príslušenstva6
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Veľká Čausa - Obec Veľká Čausa Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu v Patinciach20 ★★★
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom - TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Nákup kompostérov do domácností v obci Jatov - Obec Jatov Dodávka kompostérov pre domácnosti5 ★★
Novostavby Materskej školy Ruská - Obec Ruská Zlepšenie a rozšírenie kapacity materskej školy v obci Pruské20 ★★
Materská škôlka v obci Mirkovce - Obec Mirkovce Rekonštrukcia materskej škôlky12 ★★

Vestník 22. máj 2018 (2018/100)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Podpora, obnova a rozšírenie infraštruktúry - Národné centrum zdravotníckych informácií Šifrovanie DWDM komunikácie13 ★★
ŽST Zvolen, rekonštrukcia prevádzkovej budovy - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Vybudovanie cyklotrasy7 ★★
Stroje súvisiace s recykláciou NO - DOPABAL s.r.o. Zavedenie progresívnych technologických zariadení na recykláciu plastov8 ★★
Výstavba cyklistických komunikácií Most D1 Matejovce - Poprad Západ ÚSEK "B"; MSÚ POPRAD - MOST UL. ŠPORTOVÁ - Mesto Poprad „Oprava mosta ev. č. 13 – 007 v Medveďove “20 ★★
Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia - Mesto Nitra Modernizácia a rozšírenie kultúrneho domu Holčíkovce2
Rekonštrukcia zdroja tepla a stavebné úpravy Základná škola Beňuš - Obec Beňuš Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Oravská Lesná - rekonštrukcia kotolne v ZŠ20 ★★★
Prístavba materskej školy - Mesto Medzev Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Vígľaš20 ★★★
ZMENA VYUŽITIA ŠPORTOVEJ HALY NA KRYTÚ TRŽNICU, RAJEC - Mesto Rajec Rekonštrukcia športovej haly Snina7
Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri - Mesto Banská Bystrica Rozšírenie nového cintorína – 1.etapa20 ★★
Podhorany-vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie 3. etapa - Obec Podhorany Podhorany - vedľajšie vetvy tlakovej kanalizácie – 2.etapa20 ★★★
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica - Teplo GGE s. r. o. TENZA, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 99510
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď - Energetika Sereď, s.r.o. Domové odovzdávacie stanice tepla okruh kotolne Matejovce, Poprad!  19 ★★
Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla - Teplo GGE s. r. o. TENZA, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh Lánska 9952
Generálna oprava vozidiel TATRA - Žilinský samosprávny kraj Generálna oprava vozidla TATRA v počte 10 ks20 ★★★
Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív - GBS group, s.r.o. Teleskopický manipulátor!  9
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov.” - ETOP International, s.r.o. Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov10 ★★★
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015.!  12 ★★
Technológia na potlač a spracovanie lepiacich pások z biodegradovateľných materiálov - S-eko, s.r.o. ATABA group s.r.o. Technologická linka na výrobu PET viazacích pások12
Výrobná linka tesárskych konštrukcií - MARUNA, s.r.o. Hydra S.r.l. Nákup inovatívnej výrobnej linky13
Laser - DRC, s.r.o. Laser na vaporizáciu prostaty!!  9 ★★
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti SLER, s. r.o. obstaraním nových inovatívnych technológií - SLER, s. r. o. MAPRO spol. s.r.o. Inovatívna výroba výrobkov z plastov v Plast - Press s.r.o.4
Technické a technologické zariadenie - Mesto Kysucké Nové Mesto Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, technológia20
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Oleje a prevádzkové kvapaliny pre motorové vozidlá18 ★★★
Linka na drvenie, pranie a prepracovanie nebezpečných odpadov - DOPABAL s.r.o. Anna Krištanová - Ekologické služby Nakladanie s nebezpečným odpadom4
Ovocie a zelenina DNS - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IT zariadenia a spotrebný materiál!  18 ★★
„Modernizácia Študentského domova UKF Brezový háj – 1. etapa“ - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Základná škola Malonecpalská 37, Prievidza - sanácia statických porúch bloku G3
Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia-transportného kontajnera C-30 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie pre schválenie typu PZ C-30 pre obdobie 2014-20192 ★★★
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Celoročná nápravná údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly1 ★★★
Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR, v zmysle zákona č.91/2016 Z.z. a optimalizácia IS GP SR - Generálna prokuratúra SR Dopracovanie IS GP SR_zákon č. 91/2016_nultá etapa!  7 ★★
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky „Poskytnutie štandardnej technickej podpory softvérových produktov Oracle“!  13
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR. - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Marek Hlaváčik - Kominárske služby Čistenie, kontrola a preskúšanie komína v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky7 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti BlueFish s. r. o. - BlueFish s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MT SOLAR s.r.o. nákupom inovatívnych technológií20 ★★
Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny - RealPlus Stav s.r.o. Nákup drevných pilín z mäkkých ihličnatých drevín - smreku, max. 5 % jedľa. Požadované kvalitatívne vlastnosti pilín budú spĺňať nasledovné technické parametre: Priemerná vlhkosť: 40 % Obsah kôry: maximálne 0,5% obsahu Čerstvosť pilín: maximálne jeden týždeň od porezu dreva Frakcia materiálu: piliny s frakciou 0 5 mm Podiel väčších častí dreva do 5 % Piliny musia byť biele a nemôžu obsahovať kôru (max. 0,5 % obsahu)8 ★★
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR - Národná transfúzna služba SR Sanitné vozidlo!!  20 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware - KABEL TELEKOM, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MT SOLAR s.r.o. nákupom inovatívnych technológií20
Inovatívna aplikácia pre zdravý životný štýl s názvom Aplikácia.Gym (VO2) - BlackBerry, s.r.o. Starostlivosť, údržba a vývoj softvérovej aplikácie Distribučný informačný systém11
Nákup dvoch traktorov s príslušenstvom - Bratislavské regionálne ochranárske združenie Štúdia dopadov sústavy NATURA na dopravnú infraštruktúru4
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát - Rearden Steel s.r.o. Aplikačná podpora výskumu vývoj 13 metód merania vybraných parametrov vnútorného prostredia v rámci projektu: Štúdia o vplyve systémovej liečby s alebo bez úpravy životosprávy a životného štýlu na komorbidity u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy.2
Kolesové rýpadlo s procesorovou hlavicou - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lopatové rýpadlo na plávajúcu plošinu BD Kunov!  5 ★★
Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru a poskytnutie služieb prostredníctvom platobných kariet - Úrad vlády Slovenskej republiky Bezhotovostný nákup pohonných palív prostredníctvom palivových platobných kariet3 ★★★
Grejder - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Dodanie motorového vozidla.1
Obstaranie troch typov kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov - Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Kochleárne implantáty a rečové procesory6 ★★★
Antiinfektíva - Univerzitná nemocnica Martin Liečivá!!  19 ★★★
Inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti CS print - CS print, s.r.o. HALLE HOLDING, s.r.o. Rast konkurencieschopnosti spoločnosti H3, s.r.o. prostredníctvom nákupu modernej linky na výrobu sviečok a náplní do kahancov20 ★★
I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky - Slovenská správa ciest I/74 Snina - Kolonica, preložka cesty4
Rekonštrukcia rozvodov tepla Slavošovce - Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva - dokončenie9
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Sečianky - Obec Sečianky Intenzifikácia triedeného zberu odpadov v obci Oščadnica11 ★★
“Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov” - ETOP International, s.r.o. Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov13 ★★★
CNC linky na rezanie, vysekávanie a tvárnenie plechov_II - TECHNOV, s.r.o. Dodávka CNC!  20 ★★★
Zariadenie na rezanie špeciálnych materiálov - ZVS-ENCO, a.s. Obstaranie laserového rezacieho zariadenia6 ★★★
Komplexné poistenie majetku - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu.20 ★★★
Výmena chladiaceho zariadenia - časť "chladenie" zimný štadión P. Demitru Trenčín - Mesto Trenčín Výmena chladiaceho stroja - ústredie9 ★★

Vestník 21. máj 2018 (2018/99)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov - Obec Jasenov Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ ul.Belanská, Liptovský Hrádok15 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Nemšová, Drietoma, Nové Mesto na Váhom na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Trenčín, LS Drietoma na rok 201720 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Považská Bystrica. - Mesto Považská Bystrica Zníženie energetickej náročnosti budov MSÚ Rimavská Sobota20 ★★
Komunitné centrum, Spišský Štiavnik - Obec Spišský Štiavnik Komunitné centrum Kecerovce17 ★★★
Multifunkčný objekt pri Obecnom úrade v Kamennej Porube - Obec Kamenná Poruba Zateplenie a oprava konštrukcii telocvične pri ZŠ Svinná12
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Bitúnkovej ulici - Mesto Nové Zámky Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v obci Otročok20 ★★★
Technické činnosti pre kabelážne činnosti – Revízni technici - Slovenské elektrárne, a.s. Zabezpečenie činností kontrolnej skupiny komplexnej koordinácie kabeláže MO34 na dostavbe 3. a 4. bloku JE Mochovce r. 2016-20172
ZŠ Kubrá – stavebné úpravy spojovacej chodby a vybudovanie šatní - Mesto Trenčín Rekonštrukcia spojovacej chodby pavilónov B1-CH112 ★★
Zavádzanie novej výroby v spoločnosti TITAN – Tatraplast, s.r.o - TITAN - Tatraplast, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOHR, s.r.o., zavádzaním nových inovatívnych technológií17
Obstaranie technológie pre spoločnosť IVIM s.r.o. Trebišov - IVIM s.r.o. Trebišov Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti IVIM s.r.o. Trebišov20 ★★

Vestník 18. máj 2018 (2018/98)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory - Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory.8 ★★★
Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK - SUPRATEK s.r.o. Inovácia technologického vybavenia Strojspiš, spol. s r.o.20 ★★
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti SAWIUS s. r. o. - SAWIUS s. r. o. Obstaranie technológie pre spoločnosť Biofarma Turie, a.s.20 ★★
Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie PPD a CR systémov - AD control, s.r.o. AMTECH, s.r.o. Automatický kontrolný systém (AOI) pre SMT3
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oprava personalizačného zariadenia Datacard® PB6500 a s tým súvisiaca zmena zdrojového kódu Personalizačného systému MV SR - II.8 ★★★
Spracovanie a dodanie PSA modelov a štúdií pre 1. a 2. blok JE EMO. - Slovenské elektrárne, a.s. Modernizácia ZŠ a MŠ Ľubeľa20
Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie - ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie3 ★★★
Podpora a rast inovačnej kapacity ITES Vranov, s.r.o. - ITES Vranov, s.r.o. Revitalizácia centra obce Lužianky4
Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia cesty a mostov – projektová dokumentácia a súvis. činnosti - Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III-3822-HS20 ★★
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - stavebná časť - ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. Technické zabezpečenie triedenia a zhodnocovania BRO v obci Lučatín!  17 ★★
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom na vydanie stavebného povolenia pre projekt Brezno – protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok, I. etapa - Mesto Brezno Protipovodňové opatrenia obce Vlachy9 ★★
CYKLOCENTRUM Báč - Obec Báč Novostavba 18 BJ Pukanec - nájomné byty10
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INT - COR - INT-COR, spol. s r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Stravné poukážky pre zamestnancov NPPC.15 ★★
Účinná látka Treprostinilum - Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Lieky20 ★★★
Dodávka medicinálnych a technických plynov (prenájom zásobníka) vrátane súvisiacich služieb - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica Medicinálne a technické plyny9 ★★★
Vyhotovenie a dodanie ťažbových máp - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik „Mapy"2 ★★

Vestník 17. máj 2018 (2018/97)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Projekt starostlivosti o zeleň v meste Poprad - Mesto Poprad Turcovce-revitalizácia verejného priestranstva5
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Liptovskom Mikuláši - Mesto Liptovský Mikuláš Miroslav Greško - BIELOSTAV Zimný štadión, Banská Bystrica - prestavba južnej tribúny II. etapa,3
Materská škola Trhovište - Obec Trhovište Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★★
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany - Obec Dolné Orešany Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla20 ★★★
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, as - BUKOCEL, a.s. Dodávka tepla pre Inštitút pre verejnú správu16
Nový park v Leopoldove - Mesto Leopoldov SO 01 - rekonštrukcia kultúrneho domu, Bajč, SO 02 - prípojka vody, SO 03 - kanalizačná prípojka, SO 04 - prípojka plynu, SO 05 - elektrická prípojka a športovo-relaxačný park11
Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník - Obec Prašník Technologické vybavenie zberného dvora obce Mužla20 ★★★
Prístavba a nadstavba materskej školy - zvýšenie kapacaty v obci Spišské Bystré - Obec Spišské Bystré Materská škola Buzica - stavebná časť17
Obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií po výstavbe kanalizácie - Obec Čierny Balog Turcovce - rekonštrukcia miestnych komunikácií20 ★★
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecného úradu s kultúrnym domom v Malom Horeši - Obec Malý Horeš Zlepšenie tepelno-technických vlastností obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti M-TEC, s.r.o. - M - TEC,s.r.o. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
„Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých“ - Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. Dodávka výťahu a stavebné úpravy stolnotenisového centra20
VÝSTAVBA BUDOVY ARCHÍVU A SKLADOVEJ HALY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Skladové haly4 ★★
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Farmácia Martin a.s. - Farmácia Martin a.s. Zníženie energetickej náročnosti MŠ IV. - Moldava nad Bodvou20 ★★★
Dokončenie stavebných úprav, nadstavby a prístavby Kultúrneho domu Lisková - Obec Lisková Stavebné úpravy, nadstavba a prístavba Kultúrneho domu Lisková!  20 ★★
OBNOVA AMFITEÁTRA KRÁĽOVSKÝ CHLMEC - Mesto Kráľovský Chlmec Doplňujúce stavebné práce na diele „Obnova Amfiteátra Rača“!  7 ★★
Modernizácia vykurovania bytových domov mesta Sobrance II. etapa - Mesto Sobrance Bytové domy Dobšiná20 ★★★
Laboratórne myši a spotrebný materiál - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ústav experimentálnej farmakológie a toxiklógie SAV Laboratórne myši19 ★★★
Inovatívne technológie pre spoločnosť BEHMAR, s. r. o. - BEHMAR, s.r.o. INTECH, s.r.o. Rozšírenie výrobných operácií v spoločnosti PMR, s.r.o. obstaraním CNC elektromechanickej ohýbačky plechu7 ★★
Modernizácia požiarneho núdzového osvetlenia tunela Branisko - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia20
Inovácia procesu vo firme Oto Almási - AVATS - Oto Almási - AVATS Obstaranie technológií pre Oto Almási – AVATS15

Vestník 16. máj 2018 (2018/96)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Miestne komunikácie Liesek - Obec Liesek Liesek. Rekonštrukcia miestnych komunikácií20 ★★
Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu v spoločnosti Laserpoint s.r.o. - LASER POINT s.r.o. Obstaranie inovatívnych technológií pre výrobu výrobkov z plechu??  8 ★★
Hmota zálievková a lepiaca - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. In-line plnoautomatická lepiaca a skladacia linka 2 in 13
Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom - Obec Balog nad Ipľom Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Dodávka kancelárskych potrieb vrátane papierenských produktov - Slovenská pošta, a.s. TSV Papier - Tibor Varga Kancelárske potreby vrátane papierenských produktov!  20 ★★★
MCSS - stavebné úpravy, nadstavba, prístavba a modernizácia hygienických zariadení - Mesto Malacky Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách20 ★★★
LNG autobusy - Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Nákup nízkopodlažného autobusu20 ★★★
„Posilnenie konkurencieschopnosti spoločnosti TechniCAD, s.r.o. inováciou produkčného procesu“ - TechniCAD, s.r.o. TOS VARNSDORF a.s. Obstaranie horizontálnych vyvrtávačiek1
Zámocké záhrady v Holíči – sprievodca bylinkovou záhradou , etapa I. - Mesto Holíč Martina Kováčová-Carex Poskytovanie služieb a prác spojených s komplexnou údržbou verejnej zelene v meste Hlohovec - mestská časť 1 a Zámocká záhrada7 ★★★
Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom - DONO, spol. s r.o. Prací prach4
Zberný dvor Lokca – stavebná časť. - Obec Lokca Zberný dvor odpadov Petrova Ves20 ★★★
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP - Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania /NARMSP/ Prieskum podnikateľského prostredia1
Nákup lomového kameňa a kameniva (s naložením na nákladné vozidlo) - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Lomový kameň a kamenivo19 ★★
Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku a Ul. Ľ. Ondrejova v Prievidzi - Mesto Prievidza Revitalizácia vnútrobloku III., Ul. Dukelská16 ★★★
Odstránenie nevyhovujúcich a havarijných stavov ciest II. a III. triedy, 2. etapa - SPRÁVA A ÚDRŽBA CIEST PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy - 2. etapa!!  8 ★★★
Prestavba budovy obce Dunajská Lužná na objekt základnej školy - Obec Dunajská Lužná Rekonštrukcia a obnova Malotejedskej ulice v Dunajskej Strede20 ★★
LNG čerpacia stanica - Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Revitalizácia vodného zdroja Šáchor15 ★★
Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - dodávka technického vybavenia - ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. MKS GmbH Inovácia produktu v spoločnosti TATRA TEXTIL, s.r.o. - VÝROBNÁ LINKA12
Softvér pre elektronickú knihu jázd - PMP, s.r.o. Nákup zariadení a kníh pre Základnú školu, Školská 1, Ľubica4
Komplexné poskytovanie služieb údržby a podpory informačného systému WebLES - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Technická podpora Veterinárneho informačného systému ŠVPS SR - rok 2015.20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy internátu Blok A,B a Blok C,D Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Zníženie energetickej náročnosti budovy NG Žilinskej univerzity v Žiline!  20 ★★★
Výroba drevených masívnych priemyselných EKO panelov ako rozšírenie výroby Forest progress, s.r.o. - Forest progress, s.r.o. KÖRA – PACKMAT Machinenbau GmbH Nákup modernej inovatívnej technológie – linky na výrobu pohľadníc2
Služby softvérovej bezpečno-technologickej podpory informačných systémov postavených na platforme ORACLE - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Technická podpora pre produkty ORACLE13 ★★
Prekladateľské a tlmočnícke služby - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mgr. Michal Štrpka - ACTA Poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb13 ★★★
Geodetické služby - Západoslovenská distribučná, a.s. Geodetické služby!!  20 ★★★
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy- 2 fáza v Žilinskom a Trenčianskom kraji - Slovenská správa ciest Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - II. fáza - Banskobystrický kraj20 ★★★
Dodávka hudobných nástrojov a príslušenstva pre Akadémiu Muzika o.z. - Akadémia Muzika Hudobné nástroje15 ★★★

Vestník 15. máj 2018 (2018/95)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
DOMOV PRE SENIOROV, STARÁ ĽUBOVŇA (Pavilón B – zateplenie fasády a strešného plášťa) - Domov pre seniorov, Mierová 88, Stará Ľubovňa Zateplenie objektu MŠ Čereňany20
Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a Eurovelo 13 (projekt SACRA VELO) - Bratislavský samosprávny kraj Štúdia cyklotrasy "Historická vína cesta na bicykli" - časť Slovensko7
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pestovateľská činnosť na r.2014-2017 OZ Šaštín celoplošná príprava pôdy20
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica - Teplo GGE s. r. o. Čiastočná rekonštrukcia sekundárnych rozvodov vykurovania a teplej vody v Galante - Revolučná časť 2. 3.7
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS) - Ministerstvo financií Slovenskej republiky Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory nasadenia funkčného riešenia nové SIPO14
Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Mesto Námestovo AZ-MAN s.r.o. Rekonštrukcia MŠ na Nábreží sv. Cyrila, Prievidza - pavilón "B,C"20
Modernizácia a rekonštrukcia kotolne - Domov jesene života Zateplenie a stavebné úpravy zdravotného strediska Žabokreky nad Nitrou7 ★★
Optická separačná linka – stavebné práce - T+T, a.s. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Zariadenie pre meranie optických vlastností materiálov7 ★★
Efektívne zníženie energetickej náročnosti firmy Július Mihályi - Július Mihályi Zníženie energetickej náročnosti prevádzkovo-administratívnej budovy firmy ELVIN20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podniku Ing. Jozef Kandráč - Ing. Jozef Kandráč SZĽH infra - minimantinely1
SERVIS A ÚDRŽBA REŠTAURÁTORSKÝCH STROJOV - Slovenská národná knižnica Stavebné úpravy budovy radnice9 ★★★
KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC - Mesto Lučenec Vodný svet - Stará krytá plaváreň -Kunsthalle, Košice11 ★★
Umývačka bieleho a čierneho riadu - TopSoft BSB, s.r.o. Dodávka a inštalácia pásovej umývačky riadu4 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti CDL, spol. s r.o. inováciou výrobného procesu - CDL, spol. s r.o. Inovácie výrobného procesu pre vyššiu konkurencieschopnosť spoločnosti FIBRA spol. s r.o.2
Technológie na dotrieďovanie odpadov - linka - T+T, a.s. Nákup kontajnerov.20 ★★
eStamp - Red Bridge s.r.o. Údržba a servis počítačového tomografu CT1
Náboj 7,62 mm cvičný - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície 7,62 mm cvičný náboj vz. 438 ★★★
Liečivá pre nervový systém - Univerzitná nemocnica Martin Liečivá!!  17 ★★★
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu - Centrum vedecko-technických informácií SR Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu v rámci Integrovaného systému služieb (ISS)3 ★★★
Drienica - Zberný dvor - Obec Drienica Zberný dvor v obci Dubovany - stavebné práce20 ★★★
Rekonštrukcia okruhov kotolní K4,K5 a K9, Sereď - Energetika Sereď, s.r.o. Domové odovzdávacie stanice tepla okruh kotolne Matejovce, Poprad20 ★★★
Zvýšenie konkurencieschopnosti podniku – GLspol, s.r.o. - GLspol, s.r.o. Zvýšenie konkurencie schopnosti spolocnosti REMPrint, s. r. o. modernizáciou výrobných technológií1
Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A - Obec Križovany nad Dudváhom Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Nižný Hrabovec9
Poskytovanie inovatívnych online služieb domom seniorov - HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o. Zariadenie pre seniorov Bernolákovo a 2x12 bytových jednotiek Bernolákovo10
Stredisko na zhodnocovanie stavebných odpadov – Brzotín – dodávka technického vybavenia - DVS Trade, s.r.o. SAZUKA a.s. Nákup technologickej linky na recykláciu stavebného odpadu9
Inovatívna technológia pre spracovanie jačmeňa a výrobu sladu - Tatranská sladovňa, s.r.o. Inovatívna technológia na výrobu a spracovanie polyuretánu v spoločnosti SLOVRES a.s.!  20 ★★★
Prístavba a nadstavba objektu školskej jedálne ZŠ Veľké Rovné - Obec Veľké Rovné Komplexná rekonštrukcia MŠ a ZŠ s prístavbou v obci Bajerov20 ★★★
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“ - Obec Jarok Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou v Badíne20 ★★
Služby Microsoft Premier Support – služby technickej podpory pre softvérové produkty spoločnosti Microsoft - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Poskytovanie služieb podpory Premier Support na produkty Microsoft12 ★★★
Nákup inovatívnych technológií - ŽOS-EKO, s.r.o. Zvýšenie konkurencieschopnosti firmy EDM, s.r.o. prostredníctvom zavádzania inovatívnych technológií do procesu highend15
Štúdiové kamery - Rozhlas a televízia Slovenska HDTV televízne kamerové reťazce5 ★★★
VÝSTAVBA ZBERNÉHO DVORA V OBCI KOKAVA NAD RIMAVICOU - Obec Kokava nad Rimavicou Zberný dvor Spišské Podhradie20 ★★★
Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach - Mesto Košice Oprava mostného zvršku mosta ev.č. D1-073 Hlohovec - ľavý most18 ★★
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy DANUBIUS spol. s.r.o. - Danubius spol. s r. o. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Hankovce20 ★★
Stieracie žreby okamžitej lotérie - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. Stieracie žreby okamžitej lotérie3 ★★★
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS - Emlore s. r. o. Podpora a údržba softvérových produktov pre IS ŠP1
Poskytovanie inovatívnych služieb na báze cloudu a virtualizácie procesov - combajn s. r. o. Virtualizácia serverovej infraštruktúry pre Dopravný úrad1

Vestník 14. máj 2018 (2018/94)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie - Mesto Spišské Podhradie Ing. Zoltán Farkas STAVEBNÝ PODNIK Prestavba a prístavba ZŠ Tomášov14
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Drahovce - Obec Drahovce Intenzifikácia triedeného zberu v obci Divinka20 ★★★
Nákup inovatívnej technológie na opracovanie kovov pre spoločnosť FASKAL s.r.o. - FASKAL s.r.o. Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.20
Obecný úrad Makov č. 60 - zníženie energetickej náročnosti budovy - Obec Makov Obecný úrad Podhorie20 ★★★
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Imatra vo Zvolene - I. etapa - Mesto Zvolen Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Fučíkova ulica Poltár!  20 ★★★
Rekonštrukcia budovy ZUŠ Ľudovíta Rajtera - Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá10 ★★
Linky na výrobu a tesnenie vzt potrubí a delenie plechov - TECHNOV, s.r.o. Dodávka a montáž plnoautomatickej umývacej linky pre NBS.7
„Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta“ - Obec Pribeta Odstránenie havarijného stavu odvádzania dažďových vôd-Tr.kanál R1,kanál D5-6-1, Odvedenie dažďových vôd z komunikácií6
Inováciou k rozširovaniu výrobnej činnosti spoločnosti ENDLESS s.r.o. - ENDLESS s.r.o. Inovácia technologického parku spoločnosti3
ZBERNÝ DVOR KRIVANY - Obec Krivany Prestavba hospodárskeho dvore - Roľnícke družstvo20 ★★

Vestník 11. máj 2018 (2018/93)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Sanácia lávky na Starohájskej ulici v Trnave - Mesto Trnava Chodník s lávkou7 ★★
Obstaranie inovatívnej technológie spoločnosti UNITEL s.r.o. - UNITEL s.r.o. Measurement Technic Moravia Ltd., organizační složka Zariadenie pre meranie optických vlastností materiálov10 ★★
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA KUKUČÍNOVA, PÚCHOV - HORNÉ KOČKOVCE - Mesto Púchov Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova - Snina8 ★★
Prezentácia nálezov v ochranných objektoch. - Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Zmena projektovej dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť.9 ★★
Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie - Mesto Svidník Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★
MŠ Spartakovská 6 Trnava - zníženie energetickej náročnosti - Mesto Trnava Pavilón B-stavebné úpravy-1.2.a3.NP20 ★★★
Základná škola s materskou školou Radvanská 1 Banská Bystrica-stavebné úpravy budovy a vybudovanie nového detského ihriska - Mesto Banská Bystrica Základná škola a materská škola – rekonštrukcia a modernizácia Kočovce20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného domu Horné Štitáre - Obec Horné Štitáre Rekonštrukcia Obecného domu - zníženie energetickej náročnosti budovy20 ★★★
Technológie konzervárenskej linky - Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. Obstaranie fľaškovacej linky20 ★★★
CNC sústruh pre opracovanie oceľového materiálu - STM Slovakia s.r.o. CNC sústruh20 ★★★
Informačné LED panely a LED TV na zastávky MHD - Modernizácia autobusovej stanice verejnej osobnej dopravy v Považskej Bystrici - Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou6
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Alexander Gágyor Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Plášťovce 201720 ★★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Juraj Orémusz - FIRMA ORÉMUSZ Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Čifáre 201719 ★★★

Vestník 10. máj 2018 (2018/92)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Palárikovo na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Arnold Babindák Lesnícke cinnosti v tažobnom procese na OZ Palárikovo, LC Štúrovo20 ★★★
Komplexná rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií na území mesta Prešov v roku 2018 - Mesto Prešov Rekonštrukcia miestnych komunikácií Stropkov7 ★★★
Modernizácia zberného dvora v obci Lednické Rovné - stavebné práce - Obec Lednické Rovne Vybudovanie zberného dvora v obci Opatovce nad Nitrou -dodanie techniky20 ★★★
Kanalizácia III.etapa - Obec Komjatice Obec Trstice - splašková kanalizácia20 ★★
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Želiezovce na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Milan Tuhársky Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Želiezovce 201720 ★★★
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kolbovce - Obec Kolbovce Znižovanie energetickej náročnosti pri prevádzke MŠ ul.Belanská, Liptovský Hrádok12 ★★
Rekonštrukcia rádiovej siete mestskej polície z analógovej na digitálnu - Mesto Žilina Rekonštrukcia a prístavba objektu Mestskej polície Martin- Ľadoveň1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč na rok 2018 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Zdenko Janíček -VAMPO Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice, LS Ľuboreč 201720 ★★★
Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi - HANES, s.r.o. Nakladanie s odpadmi4 ★★
Technické vybavenie pre manipuláciu s odpadmi - EDUARD K. s.r.o. Nakladanie s odpadmi4 ★★
Špeciálne záchranárske vozidlá s vysokou terénnou priechodnosťou a brodivosťou s pohonom 6x6 - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky terénne vozidlá - 12 ks1
Dodávka zariadení kancelárskej výpočtovej techniky - Sociálna poisťovňa, ústredie Dodávka a inštalácia zariadení výpočtovej techniky - PC staníc20 ★★★
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Pravostranná ochranná hrádza Dunaja Petržalka – Wolfsthal, úprava tesnenia hrádze1
Monitorovanie stavebných objektov - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. INSET s.r.o. Monitorovanie stavebných objektov8 ★★★
Rekonštrukcia a rozšírenie materskej školy, Gagarinova 2636/15 - Mesto Topoľčany Rekonštrukcia Základnej školy, na Ulici pionierov v Rožňave20
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky - Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky NN skrine1
Heparíny pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK - Žilinský samosprávny kraj Heparíny pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK!  20 ★★★
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky Zabezpečenie trvalých a analytických činností pre oblasť dopravy13 ★★★
Výstavba fóliovníka - Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica Foliovník k.ú. Braväcovo6 ★★★
CNC robotické zváracie pracovisko - ALT, akciová spoločnosť Robotizované zváracie pracovisko RZP4
Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch - INTERREG(SK - CZ) - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SIPO doklady1
ParkApp - APP development s.r.o. Vývoj mobilnej aplikácie1
Dodávka techniky pre Zberný dvor - Semerovo - Obec Semerovo Technika pre zberný dvor v obci Žabokreky20 ★★
Rovinná brúska - KOVIN, s.r.o. Obrábacie stroje5 ★★
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie DÚR pre Aquapark – 1. etapa10 ★★

Vestník 9. máj 2018 (2018/91)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt pre Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok - Horská záchranná služba Martinské centrum pre biomedicínu - projektová dokumentácia5
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP - TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Rekonštrukcia rozvodov tepla Plavárne mesta Handlová12
Zavedenie inovatívnych technológií do výroby, ostrenia a merania rezných nástrojov pre segment automotive - ŠKORPION, spol. s r.o. Thales Rail Signalling Solutions GesmbH Merací 5-osový prístroj pre rezné nástroje s príslušenstvom12 ★★
Analytické, vývojárske, grafické a testovacie služby pre centrálny register zamestnancov a študentov vysokých škôl - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Prevádzka aplikácií k projektom CRŠ a Portál VŠ6 ★★
Tlačiarenské služby - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície Tlačiarenské služby!  11 ★★★
Údržba miestnych komunikácií 2018 - Región Vysoké Tatry Údržba miestnych komunikácií 201720 ★★★
Výmena okien – Justičný palác - Krajský súd v Bratislave Výmena okien Spoločenské krídlo 1. NP3
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Heľpe - Obec Heľpa Zníženie energetickej náročností budovy obecného úradu v Kotešovej20 ★★★
Remeselny minipivovar Pereš - OC PEREŠ s.r.o. BreeQ Trade s.r.o. Technológia pre modernizáciu Trenčianskeho pivovaru Lanius2 ★★

Vestník 8. máj 2018 (2018/90)

ObstarávanieKto by sa mal prihlásiťČo podobné vyhralStatus
Nákup kancelárskych potrieb pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline - Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát Kancelárske potreby20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Hajná Nová Ves - Obec Hajná Nová Ves Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove20 ★★★
Dodávka chemického posypového materiálu - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dodávka chemického posypového materiálu19 ★★★
Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - MPS, s.r.o. Nákup technológie pre separáciu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov20 ★★★
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DUR, dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava, križovatka Prievoz - rekonštrukcia.9
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ - Národný onkologický ústav Pranie bielizne20 ★★★
Dodávka medicinálnych a technických plynov a služby s tým spojené. - Nemocnica s poliklinikou Žilina Medicinálne a technické plyny13 ★★★
Rozšírenie systému triedeného zberu KO v Meste Vysoké Tatry - technické a technologické zariadenie - VPS Vysoké Tatry,s.r.o. Vybavenie na zber separovaného odpadu16 ★★
Inštalácia Fotovoltaických panelov - VASPO STONE, s. r. o. Fotovoltaická elektráreň Malé Dvorníky.3 ★★
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vy´konu prehliadky mŕtveho tela a späť na území samosprávnych krajov SR. - Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ústredie) Juraj Krizsán – Iuste Preprava mŕtvych z miesta úmrtia na pitvu na pracovisko ÚDZS a späť na miesto úmrtia/pohrebu – Nitriansky kraj20 ★★
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Obecného úradu Važec - Obec Važec Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde20 ★★★
Nákup zariadení na farmaceutickú výrobu (EVO) - BIOMIN, a.s. Zdrav.farmaceutické výrobky a látky-autoinjektory11 ★★
Zabezpečenie technickej podpory, údržby a rozvoja pre Automatizovaný systém správy registratúry - Sociálna poisťovňa, ústredie Poskytovanie služieb pri podpore aplikačného programového vybavenia pre Automatizovaný systém správy registratúry (ASSR)20
Oceľové priehradové podperné body VVN - Západoslovenská distribučná, a.s. SEG s.r.o. Oceľové priehradové podperné body 1. stupeň - VN MREŽOVÉ STOŽIARE ZVÁRANÉ9 ★★★
Tlačiarenské služby - Bratislavská integrovaná doprava, a.s. Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO Tlačiarenské služby pre UK v Bratislave20 ★★★
Mlynárce - Čakajovce, rekonštrukcia POH rieky Nitra v rkm 61,710 - 68,550 - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany Komárovce, Sobranecký potok, zvýšenie brehovej čiary vybudovaním oporného múru11 ★★
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu - Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia Ing. Marián Babinský Komplexná činnosť stáleho stavebného dozoru pre realizáciu stavby „Dostavba Chirurgického pavilónu 04"16 ★★★
PROJEKT REALIZÁCIE ODPORÚČANÍ NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIÍ - PASELL SLOVAKIA s.r.o. Modernizácia a rekonštrukcia objektu č. 15 za účelom zníženia spotreby energií18 ★★★
„Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd“ - Obec Bešeňov „Čistenie odpadových vôd v obci Voznica."6
VERTIKÁLNE CNC FRÉZOVACIE CENTRUM - W - tech, s.r.o. TAJMAC-ZPS, a.s. CNC RIADENÉ 3-OSÉ VERTIKÁLNE FRÉZOVACIE OBRÁBACIE CENTRUM20 ★★★
VÄZBA A ÚDRŽBA PERIODÍK A BROŽOVANÝCH TLAČÍ - Slovenská národná knižnica Grafické spracovanie, tvorba, tlač a distribúcia regionálneho periodika7
„Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“ - Mesto Kolárovo „Likvidácia komunálneho odpadu na skládke“20 ★★★
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová - Obec Sedliacka Dubová Ing. Tibor Latko LAROKS Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti20 ★★
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota - Obec Horná Lehota Ing. Tibor Latko LAROKS Telocvičňa pri ZŠ a MŠ – zateplenie obvodového plášťa zníženie energetickej náročnosti20 ★★
Stakčín – Areál SÚCPSK , SNP 640/81 - Prešovský samosprávny kraj Rekonštrukcia strechy so zateplením11
Obnova budovy : Hvezdáreň a planetárium Prešov - Hvezdáreň a planetárium v Prešove Čistiace prostriedky!  6
Prístavba a prestavba Materskej školy vo Veľkom Záluží - Obec Veľké Zálužie